مرور دسته

آب و فاضلاب

ضرورت مدیریت آب توسط مردم

در ماه‌های اخیر دو اتفاق مهم در جهت اعمال رویکرد علوم اجتماعی در طرح‌های توسعه و مدیریت آب و انرژی رخ داد که به اندازه اهمیت آن…
;