مرور دسته

آب و فاضلاب

تعیین تکلیف چاه های آب در پایتخت

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از پیگیری شورا برای انعقاد تفاهم نامه میان شهرداری و سازمان آب منطقه ای تهران جهت تأمین آب…
;