مرور دسته

آب و فاضلاب

رسوب‌زدایی سد لتیان

مدیر دفتر بهره برداری تاسیسات آبی و برق آبی شرکت‌های منطقه ای تهران گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٣٧٦ میلیون متر مکعب…

مبدل‌های حرارتی فراخ مجرا

افزایش هزینه انرژی و رواج فرآیندهای بی‌هوازی ترموفیلیک (حرارت‌دوست) به‌عنوان بخشی از فرآیند تصفیه فاضلاب صنعتی و هضم لجن شهری،…

باز شدن دریچه‌های سد لتیان

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آب و برقابی شرکت آب منطقه‌ای استان تهران از باز شدن دریچه های سد لتیان در روز یکشنبه خبر داد و…

بازچرخانی آب مصرفی تهران

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: وضعیت منابع زیر زمینی آب در استان تهران وخیم است و چاره‌ای غیر از استفاده از بازچرخانی آب…