نجات صنعت برق با نیروگاه‌های بادی

هم‌اکنون ۴۴۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ایران در حال احداث و ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو کشور هم به ۶۸۰ مگاوات رسیده است؛ هم‌چنین…

انرژی بادی در دستان وایکینگ‌ها

میزان استفاده از انرژی باد به معنای افزایش تعداد توربین‌ها نیست بلکه دانمارک از توربین‌های بزرگ‌تر و کارآمدتر استفاده کرده و در…