به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان جهانی بهداشت: امسال سال پایان همه گیری کروناست.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: انتظار دارد که همه‌گیری کرونا تا اواخر سال جاری میلادی یعنی حدود ۹ ماه دیگر به پایان برسد.
«تدروس آدهانوم»، رئیس سازمان جهانی بهداشت در این ارتباط گفت: «مطمئنم که امسال می‌توانیم بگوییم که کووید -۱۹ به عنوان یک وضعیت اضطراری و نگرانی بین‌المللی به پایان رسیده است.»

سازمان جهانی بهداشت پیش از آن، در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ همزمان با اوج گیری جهانی مبتلایان به کوید -۱۹، وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرده بود.

با این حال رئیس سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر گفته است: جهان امروز به وضوح در موقعیت بسیار بهتری در مقایسه با هر لحظه دیگر از دوران همه‌گیری قرار دارد.

پیشتر کمیته اضطراری مقررات بین‌المللی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که تردیدی وجود ندارد که ویروس در آینده قابل پیش‌بینی به‌عنوان یک پاتوژن دائمی در انسان‌ها و حیوانات باقی بماند، حتی اگر سطوح بالاتر ایمنی در برابر عفونت یا واکسیناسیون تأثیر آن را بر بیماری و مرگ محدود کند.

این کمیته گفت: به این ترتیب، اقدامات بهداشت عمومی درازمدت به شدت مورد نیاز است. در حالی که از بین بردن این ویروس از مخازن انسانی و حیوانی بسیار بعید است، کاهش اثرات مخرب آن بر مرگ و میر قابل دستیابی است و باید همچنان به عنوان یک هدف اولویت دار باشد.

همچنین یک ماه پیش در نیمه بهمن ، «تدروس آدهانوم گبریسوس»، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفته بود:کشور‌ها باید به واکسیناسیون مردم ادامه دهند. آن‌ها باید واکسن‌های کووید ۱۹ را در مراقبت‌های معمول بگنجانند.

تدروس افزود: کشور‌ها همچنین باید نظارت بر بیماری‌ها را بهبود بخشند، سیستم مراقبت بهداشتی قوی را حفظ کنند، با اطلاعات نادرست مبارزه کنند و خطر را در هنگام ایجاد تغییرات در الزامات سفر‌های بین المللی ارزیابی کنند.

او تاکید کرد: پیام من روشن است: این ویروس را دست کم نگیرید. ما را غافلگیر کرده و خواهد کرد، و به کشتار ادامه خواهد داد، مگر اینکه برای رساندن ابزار‌های بهداشتی به افرادی که به آن‌ها نیاز دارند، اقدامات بیشتری انجام دهیم.