هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۴۰۰ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۴۰۰ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۴۰۰ منتشر شد
 
هفته نامه تاسیسات نیوز شماره 400 منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۴۰۰  می خوانید:
اخبـار مهندسـی ……………………………………………………….. صفحـه ۴
(جدیدتریـن اخبـار برندهـای تریـن، پپسـی، کوپـر و نیـز اخبـار داخلـی را بخوانیـد)
حقـوق مهندسـی ………………………………………………………. صفحه ۷
(دانسته های مهم حقوقی ساختمان)
نظام مهندسی …………………………………………………………. صفحه ۸
(در سازمانهای نظام مهندسی استانها چه میگذرد؟!)
آموزش مهندسی ………………………………………………………. صفحه ۹
(فرصت ثبت نام در کلاسهای آذرماه را از دست ندهید)
فاز چهـارم ……………………………………………………………… صفحه ۱۰
(اجرای مصوبات کارگروه مکانیک متولی ندارد)
بازار مهندسی ………………………………………………………….. صفحه ۱۲
(لیست قیمت و سفارش محصولات لوله)
گردهمایی مهندسی ………………………………………………….. صفحه ۱۳
(جدیدترین کنفرانسها، همایشها و نمایشگاههای ماه آذر)
کتـاب مهندسـی ……………………………………………………… صفحه ۱۵
(اگـر اهـل مطالعـه هسـتید در ایـن شـماره کتـاب دفترچـه فرمولهـای مـن را معرفـی می کنیـم)
یـک عکس، یک درس …………………………………………………. صفحه ۱۶
(جزئیات درین پاپ آپ روشویی)
ایمنی مهندسی ………………………………………………………. صفحه ۱۷
(حوادث مرتبط با گاز، آسانسور و پله برقی – حادثه اول)
گزارش مهندسی ………………………………………………………. صفحه ۱۹
(دستاوردهای نمایشگاهی تاسیسات در دوران پساکرونا)
عکس مهندسی هفته ……………………………………………….. صفحه ۲۱
(سد شاه عباسی طبس)
آخـر هفته مهندسـی …………………………………………………. صفحه ۲۲
(از بی رونقی سینما تا فروغ نمایش خانگی)

هفته نامه ۴۰۰ را از اینجا دانلود کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;