هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۹۹ منتشر شد

0
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۹۹ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۹۹ منتشر شد
 
هفته نامه تاسیسات نیوز شماره 399 منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۹۹ می خوانید:
اخبـار مهندسـی ………………………………………………….. صفحـه ۴
(جدیدتریـن اخبـار برندهـای دایکیـن، توشـیبا و دانفـوس را بخوانیـد)
کتـاب مهندسـی …………………………………………………. صفحـه  ۹
(اگـر اهـل مطالعـه هسـتید در ایـن شـماره کتـاب اطفـاء حریـق را معرفـی می کنیـم)
آموزش مهندسی ……………………………………………………. صفحه ۱۰
(فرصت ثبت نام در کالسهای آذرماه را از دست ندهید)
حقوق مهندسی ……………………………………………………….. صفحه ۱۱
(پاسخ به سوال دخل و تصرف در مشاعات ساختمان را ببینید)
جامعه مهندسی ………………………………………………………. صفحه ۱۲
(شایستگی یا رانت؟!)
گزارش مهندسی ………………………………………………………. صفحه ۱۶
(هدررفت سرمایه های تاسیساتی با حضور افراد ناوارد)
نظام مهندسی ………………………………………………………. صفحه ۱۷
(در سازمانهای نظام مهندسی استانها چه میگذرد؟!)
( فاز چهارم …………………………………………………………… صفحه ۱۸
(واکاوی نقض ماده آیین نامه قانون نظام مهندسی در حوزه تاسیسات)
یک عکس، یک درس ……………………………………………….. صفحه ۲۰
(توالتهایی که در مصرف آب صرفه جویی می کنند)
بازار مهندسی ………………………………………………………. صفحه ۲۱
(تعرفه لوله کشی آب ساختمان در بازار)
گردهمایی  مهندسی ……………………………………………… صفحه ۲۲
(بیست و دومین نمایشگاه صنعت برق)

هفته نامه ۳۹۹ را از اینجا دانلود کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;