هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۴۱۶ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۴۱۶ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۴۱۶ منتشر شد
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره 416  منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۴۱۶ خوانید:
اخبـار مهندسـی ………………………………………………………… صفحـه ۴
(جدیدتریـن اخبـار خارجـی و داخلـی را بخوانید)
گردهمایی مهندسی……………………………………………………… صفحه ۸
(از Big5 دبـی تـا شـهر هوشـمند ایـران)
آموزش مهندسی ………………………………………………………….. صفحه ۹

(محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر)

حقوق مهندسی……………………………………………………………صفحه ۱۰
(تعمیر و بازسازی ملک و آسیب رساندن به آپارتمان های مجاور)
 نظام مهندسی …………………………………………………………… صفحه ۱۱
(در سازمان های نظام مهندسی استان ها چه می گذرد؟)
یک عکس، یک درس ……………………………………………………….صفحه ۱۲
(چگونگی کارکرد تهویه طبیعی)
کتاب مهندسی………………………………………………………………صفحه ۱۳
(طراحی موتورخانه)
اقتصاد مهندسی …………………………………………………………..صفحه ۱۴
(راه حمایت از بخش خصوصی – ۲)
گزارش هفته ……………………………………………………………….. صفحه ۱۶
(بازار اجاره نیازمند دستور یا اصلاحات ساختاری)
ایمنی مهندسی ………………………………………………………….. صفحـه ۱۹
(حوادث مرتبط با گاز، آسانسور و پله برقی – حادثه ششم . قسمت پایانی)
بازار مهندسی ……………………………………………………………… صفحه ۲۰

(قیمت انواع پنکه در بازار)

آخر هفته مهندسی………………………………………………………… صفحه ۲۱
(سه گام حبس در کاخ گلستان)
هفته نامه ۴۱۶ را از اینجا دانلود کنید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;