مطالبه گری شرطِ توسعه انرژی های پاک

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: توسعه «تجدیدپذیرها» وخروج از سایه سنگین رکود با وجودِ برخورداری از ظرفیتهای موجود طبیعی و دانشِ فنی مطلوب، تنها وقتی ممکن می شود که علاوه بر فرهنگسازی، سرمایه گذاری مناسبی نیز در این حوزه عملیاتی شود.
«انرژی های تجدیدپذیر» با وجود برخورداری از دانشِ فنی و رشد نسبتاً مطلوب آن، نیازمندِ حمایت و رفع موانع اداری به ویژه در بخشِ سرمایه گذاری است تا شرایط بهره وری از ظرفیتهای بالقوه آن در کشور فراهم شود.
بحرانِ کم آبی و چالش های موجود در حوزه تامینِ برق، یکی از مسائلی محسوب می شود که ضرورت توجه به «تجدیدپذیرها» را صدچندان می سازد که علاوه بر تسهیل و تسریع در تولید و تامینِ انرژی مورد نیاز کشور، منجر به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در کشور را نیز مهیا می سازد.
با وجود تصویب قوانین حمایتی از فعالان در عرصه تجدیدپذیرها، هنوز شرایط مناسب برای توسعه آن فراهم نشده است و هنوز به آن درصد از رشدی که باید به آن دست یابد نرسیده است، و تحقق آن مشروط به تامین منابع مالی مناسب می باشد.
«ساختِ داخل کردن تجهیزات و فناوری های مورد نیاز»، «رفع قوانین دست و پاگیر اداری و مانع زدایی در این زمینه»، «حمایت در حوزه اجرا و عملیاتی ساختن قوانین مصوب» و «حمایت در بخش سرمایه گذاری» از جمله پارامترهایی به شمار می آید که می تواند به رشد این صنعت به عنوان رکنِ اصلی توسعه در بخش تامین انرژی پاک و بهینه کمک کند.
“توسعه تجدیدپذیرها در سراسر جهان علاوه بر فرهنگسازی مناسب در نقاط مختلف”، علاوه بر رفع نیاز داخلی، منجر به حضور در بازارهای بین المللی نیز خواهد شد که لازمه آن، فعالیت بر اساس استانداردهای جهانی است.
به گفته کارشناسان؛ “مشکل ما در توسعه انرژی های تجدیدپذیر به هیچ عنوان مهندسی نیست، بلکه تفکر حاکم در راستای عدم پا گرفتن صنایع جدید است، این در حالی است که آینده «صنعت انرژی و صنایع وابسته آن» در گرو صنایعی است که امروز مورد غفلت قرار گرفته، در بهترین حالت اگر نگوییم صنعت نفت و گاز، صنعت گذشته است، قطعا صنعت امروز است. لذا نسل ما وظیفه این را دارد که شرایط را برای نسل آتی فراهم کند و برای این مهم نباید از هیچ خدمتی دست بردارد”.
«مطالبه گری» و «ارتقاء سطحِ فرهنگ مردم» در زمینه مصرف انرژی بهینه و ضرورت توسعه تجدیدپذیرها از جمله مسائلی است که در تعامل با دولت و بخش خصوصی عملیاتی می شود و تنها در این شرایط است که می توان امید داشت «توسعه انرژی های پاک» در کشور رقم خورده و عملیاتی شود.
منبع تاسیسات نیوز
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;