فاضلاب ها منبع تولید برق می شوند

 

 

 

 

 

 

KN2-10141

میکروب های مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب می توانند همچنین در تولید برق کافی برای نیرو بخشیدن به کل تصفیه خانه مورد استفاده قرار گیرند. این فناوری مبتنی بر علوم نسبتاً جدید الکترو میکروبیولوژی بوده که به شناسایی کاربردهایی برای این کشف پرداخته و طبق آن میکروب های خاص می توانند یک جریان الکتریکی را در خارج از سلول های خود تولید کنند. در زمینه تصفیه فاضلاب، آب فاضلاب با مصرف ماده آلی درون آن تصفیه شده و از این انرژی برای تولید یک جریان قابل جمع آوری و ذخیره استفاده می شود و میزان تقریبی 3 درصد از برق تولید شده برای تصفیه خانه های فاضلاب و حداقل پنج درصد برق برای کل زیرساخت های آب در آمریکا استفاده می شود.

از این شیوه که هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، می توان برای میکروب های مورد استفاده در سوخت های زیستی، گاز هیدروژن، متان و دیگر مواد شیمیایی ارزشمند از ضایعات فراوان و کم هزینه انسانی استفاده کرد. البته در این راه موانعی نیز مانند هزینه بالای ساخت دستگاه های مورد نیاز و ارتقای بهره وری و ظرفیت انرژی آنها وجود دارد.


دوهفته نامه پیام ساختمان شهریور ماه 1391 شماره 141


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;