شيب نزولي ساخت و ساز در بافت فرسوده

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينکه قرار بود که ۱۱۰ هزار واحد مسکن مهر براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران تامين اعتبار شود، تصريح کرد: متاسفانه اين امر نيز تاکنون محقق نشده است. مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اين مطلب گفت: نوسازي بافت هاي فرسوده امري چهار وجهي است که نيازمند همراهي جدي دولت و ساير نهاد هاي عمومي و دولتي خدمت رسان است.

     وي با بيان اينکه ضروري است نوسازي بافت هاي فرسوده را در ۴وجه به صورت همزمان پيش ببريم، خاطر نشان کرد: وجه نخست نوسازي بافت فرسوده، تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي، بسته هاي تشويقي و صدور مجوزهاي نوسازي است. وي توسعه زيرساخت ها و محرک توسعه در حوزه تامين سرانه هاي ۷ گانه شهري و خدماتي را وجه دوم اين امر دانست و گفت: لازم است توسعه زيرساخت ها در حوزه ارتقاي کيفيت محدوده زندگي شهري انجام شود که اين وجه جزو تکاليف شهرداري تهران است و مي توان ادعا کرد که شهرداري نقش خود را در اين حوزه به خوبي ايفا کرده است. مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در ادامه افزود: وجه سوم، توانمندسازي اقتصادي و حمايت هاي مالي ساکنان بافت هاي فرسوده از طريق ارائه تسهيلات بانکي ارزان قيمت و مديريت عرضه و تقاضاي مسکن با کاهش هزينه هاي توليد و اصلاح ساختار موجود، چهارمين وجه در نوسازي بافت هاي فرسوده است. مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران ضمن اشاره به سياست هاي تشويقي براي نوسازي گفت: در ۶ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند صعودي داشته ايم، اما در ۶ ماهه دوم شاهد يک شوک اقتصادي در بحث مسکن بوديم که اين امر موجب شد روند ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده شيب نزولي پيدا کند. جعفري در اين باره توضيح داد: از ابتداي سال جاري تاکنون حدود ۴۰ هزار پروانه واحد مسکوني در بافت هاي فرسوده صادر شده که نسبت به سال گذشته ۵ هزار واحد نزول داشته ايم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;