شيب نزولي ساخت و ساز در بافت فرسوده

0

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينکه قرار بود که ۱۱۰ هزار واحد مسکن مهر براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران تامين اعتبار شود، تصريح کرد: متاسفانه اين امر نيز تاکنون محقق نشده است. مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اين مطلب گفت: نوسازي بافت هاي فرسوده امري چهار وجهي است که نيازمند همراهي جدي دولت و ساير نهاد هاي عمومي و دولتي خدمت رسان است.

     وي با بيان اينکه ضروري است نوسازي بافت هاي فرسوده را در ۴وجه به صورت همزمان پيش ببريم، خاطر نشان کرد: وجه نخست نوسازي بافت فرسوده، تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي، بسته هاي تشويقي و صدور مجوزهاي نوسازي است. وي توسعه زيرساخت ها و محرک توسعه در حوزه تامين سرانه هاي ۷ گانه شهري و خدماتي را وجه دوم اين امر دانست و گفت: لازم است توسعه زيرساخت ها در حوزه ارتقاي کيفيت محدوده زندگي شهري انجام شود که اين وجه جزو تکاليف شهرداري تهران است و مي توان ادعا کرد که شهرداري نقش خود را در اين حوزه به خوبي ايفا کرده است. مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در ادامه افزود: وجه سوم، توانمندسازي اقتصادي و حمايت هاي مالي ساکنان بافت هاي فرسوده از طريق ارائه تسهيلات بانکي ارزان قيمت و مديريت عرضه و تقاضاي مسکن با کاهش هزينه هاي توليد و اصلاح ساختار موجود، چهارمين وجه در نوسازي بافت هاي فرسوده است. مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران ضمن اشاره به سياست هاي تشويقي براي نوسازي گفت: در ۶ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند صعودي داشته ايم، اما در ۶ ماهه دوم شاهد يک شوک اقتصادي در بحث مسکن بوديم که اين امر موجب شد روند ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده شيب نزولي پيدا کند. جعفري در اين باره توضيح داد: از ابتداي سال جاري تاکنون حدود ۴۰ هزار پروانه واحد مسکوني در بافت هاي فرسوده صادر شده که نسبت به سال گذشته ۵ هزار واحد نزول داشته ايم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;