رشد 12 برابري تعداد شيرهاي هيدرانت از سال 86 تاكنون

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد با اشاره به افزايش جمعيت شهر و نياز به تجهيزات بيشتر براي ارائه عملکرد به موقع در زمان حادثه و حريق گفت: جمعيت ثابت و شناور شهر مشهد هر ساله به واسطه زيارتي بودن اين شهر روبه رشد است، بنابراين نياز به تجهيزات و امکانات بيشتر در حوزه آتش نشاني و ايمني احساس مي شود.

     آتشپاد دوم حسن جعفري، ادامه داد: اين افزايش جمعيت، افزايش حوادث و حريق را نيز به دنبال دارد، بنابراين بايد اقداماتي انجام شود تا بتوان در زمان حادثه و حريق عملکرد مناسبي ارائه داد.

    مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد نصب شيرهاي آب ايستاده آتش نشاني (هيدرانت) را يکي از اقدامات کمک کننده به اطفاي به موقع حريق عنوان کرد و افزود: در سال 86 تنها 43 شير هيدرانت در شهر مشهد نصب شده بود که اين تعداد در سال گذشته به 407 شير هيدرانت رسيده است.

    وي در ادامه با اشاره به اينکه با توجه به اهميت اين موضوع در سال جاري تعداد شيرهاي هيدرانت شهر مشهد به عدد 500 خواهد رسيد، افزود: اما براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و مدنظر قراردادن شاخص هاي جمعيت، تعداد ساختمان ها، کاربري ها و… شهر مشهد به 1100 شير هيدرانت نياز دارد که تا پايان سال 92 به اين تعداد خواهيم رسيد.

    جعفري درخصوص استانداردهاي جهاني نصب اين شيرها گفت: طبق استانداردهاي جهاني بايد به فاصله 600 متر يک شير هيدرانت نصب شود که اين شيرها در حال حاضر در کشور ژاپن به عنوان يک کشور پيشرفته هر 90 متر نصب شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;