خدمات حرفه ای مهندسی در گروه پیروی از اخلاق حرفه ای است

به گزارش تاسیسات نیوز، ریس سازمان نظام مهندسی مازندران در جلسه سمینار اخلاق حرفه ای که روز چهارشنبه در محل دانشگاه بابلسر برگزار شد بر پیوست اخلاق حرفه ای به همراه ارایه خدمات مهندسی تاکید کرد
وی اظهار داشت :سمینار امروز اخلاق حرفه ای با حوادثی که در روزهای اخیر در نقاط مختلف دنیا به وقوع پیوست ضرورت توجه ما را به این مهم یعنی توجه به اخلاق حرفه ای در حرفه مندی مان دو چندان کرده است
وی در ادامه بیان داشت:واژه اخلاق از بدو تولد انسان پیوست تمام کنشها و رفتارهای ما بوده است و ما اخلاق فردی را در خانواده تحصیل میکنیم و یاد میگیریم اما زمانی که در جامعه قرار میگیریم و در حرفه ای مشغول میشویم اخلاق اجتماعی و حرفه ای شکل میگیرد
اخلاق حرفه ای با اخلاق فردی متفاوت است
در اخلاق فردی دامنه اختیارات و کنشگری ما فردیت ماست و ما ازادانه و بر اساس دامنه شعور و یادگیری که داشته ایم رفتار میکنیم
و انتخابهایمان متناسب با سلیقه های شخصی ازادنه صورت میپذیرد
اما ایا در اخلاق حرفه ای که منبعث از منافع جمع می باشد میتوانیم ازادانه و بر اساس سلیقه ها و نگرشهای فردی رفتار و کنشگری داشته باشیم؟
ایا منافع جمعی را میتوان فدای منافع فردی کرد؟ لذادر اخلاق حرفه ای نمی توان بر اساس معیارها و سلیقه های فردی رفتار کرد
رییس سازمان حفظ منافع جمعی را شالوده اخلاق حرفه ای دانست وگفت :برای حفظ منافع جمعی و همزیستی درست و اصولی در بین ارکان طبیعت مجموعه قوانین و دستورالعملهایی به عنوان قانون وضع شده است که اخلاق حرفه ای روح قانون است و محور قانون در سازمانهای نظام مهنذسی ساختمان نیز مجموعه مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهریست که در جهت حفظ سرمایه های ملی اعم از جان و‌مال مردم وضع شده است و فصل الخطاب فعالیتهای سازمانی ما رعایت مجموعه مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهریست و افرادی که به ارایه خدمات مهندسی میپردازند افراد حرفه مند هستند که بصورت تخصصی به انجام فعالیتهای صنفی و سازمانی می پردازند.
وی در ادامه  بیان داشت:حال باید بپرسیم این روح قانون و‌ارکان اخلاق حرفه ای در سازمانها شامل چه مولفه هایست و چه تاثیراتی در تحقق برنامه های سازمانی دارد شفافیت ،قانونمنداری داشتن فعرست تعارضات منافع با رویکرد مسوولیتپذیری و پاسخگویی از الزامات اخلاق حرفه ای سازمانیست
که توجه و عملیاتی شدن این محورها موجب رضایتمندی افرادی میشود که از سازمان خدمات میگیرند و برآیندرضایتمندی نیز خوشنامی را برای سازمان بوجود می آورد
لذا توجه به اخلاق حرفه ای یک اصل اجتماعی است و همگان در حرفه خود ملزم به رعایت ان هستیم
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;