بی توجهی به بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان

بیت الله بدرلو عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بحث آیین نامه و دستورالعمل های ساختمان در دنیا همواره به روز می شود و آیین نامه و استانداردهای نظام مهندسی هم با توجه به آنکه در سال ۱۳۷۴ تهیه شده نیاز به بازنگری دارد.وی افزود: قوانین نظام مهندسی ساختمان کشور از حیث ضوابط و مقررات مشکلی ندارد  اما از لحاظ اجرا با کمبود و موانعی روبرو هستیم.
به گزارش تاسیسات نیوز، او گفت: نکته اساسی که در این بخش وجود دارد آن است که ما در بحث رعایت استاندارد آیین نامه های ملی مشکل داریم و در مبحث ۲۲ مقررات ملی نگهداشت ساختمان کاملا غفلت کرده ایم.
عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: مفاد مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان باید بازنگری شود و در این بخش با کمبود های زیادی روبرو هستیم این در حالی است که ما در طراحی این قانون مشکلی نداریم.
بدرلو با تاکید به استفاده از مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی گفت: استفاده از  مجری ذیصلاح در مبحث ۲۲  اجباری است و باید طبق قانون از مجریان ذیصلاح در تمامی پروژه های ساختمانی استفاده شود چراکه استفاده از مجری ذیصلاح زمینه ساز افزایش کیفیت در ساخت و ساز می شود.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;