بیداری نظام مهندسی با جوالدوز رسانه ای!

تاسیسات نیوز / مهری بهزادپور: هماهنگی رسانه های تخصصی و سازمان نظام مهندسی ساختمان،  شاید بهترین فرصت در عرصه مطالبه گری خواسته های جامعه مهندسین از طریق نهادهای قانونگذار و اجرا باشد.
بر اساس این گزارش، اجرا و نظارت بر مقوله پارامترهای آتشنشانی در ساختمان‌سازی، بدون متولی واحد دارای مدعیان بسیاری در حوزه اجراست که متاسفانه تا کنون با وجود اختلاف نظرهای فراوان به سرمنزل مقصود نرسیده است .
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مسئولیت نظارت بر عملیات ساختمان ها به مهندسان ناظر واگذار شده و همچنین دراین راستا هر گونه تایید نهایی امور انجام شده در باره امنیت و رعایت قوانین مرتبط با ایمنی و آتش نشانی، بر اساس بند ۲ تفاهمنامه بین دو سازمان آتش نشانی و نظام مهندسی، مشروط به تاییدیه کتبی مهندسان سازمان نظام مهندسی است.
این در حالی است که در عمل، مهندسان نظام مهندسی گویا تنها مسئولیت انجام امور بدون دریافت هزینه را دارند و مسئولیت ارائه تاییدیه و دریافت هزینه به عهده سازمان آتش نشانی است!
موضوعی که بارها از سوی «تاسیسات نیوز» در قالب «مطالبه گری» جامعه مهندسان مورد پیگیری قرار گرفت و حتی طی نشست ها و مصاحبه هایی با عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم،  قول همکاری در این زمینه را  هم گرفت.
اما آنچه که در این بین گویا فراموش شده، حق مسلم جامعه مهندسان است که گویا هیچ متولی ندارد و تنها هر از گاهی با بخشنامه و نامه ای سر از پرونده غبارگرفته مطالبه های متعدد مهندسان بر می آورد و نومیدانه باز در دایره فراموشی فرو می رود!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در روزهای پایانی شهریور ماه سال جاری طی نامه ای با موضوع (تفاهم نامه های آتش نشانی ) به اداره راه و شهرسازی تهران، پس از چندین سال اشاره ای به مشکل مذکور کرده است. اما آنچه که از مفاد این نامه بر می آید، گویا فقط «تبری نامه ای!» از وقوع حوادث اخیری چون؛ کلینیک سینا اطهر، پلاسکو و … بوده است، اما آنچه که در این مطلب فراموش شده، این است که امنیت ساختمان های عمومی که هر روز مردم زیادی در آن تردد می کند، در کجای مسئولیت پذیری سازمان نظام مهندسی قرار دارد؟
آیا بهتر نیست که همنوا با رسانه هایی تخصصی،  که این موضوع را پی گیری می کنند، به طور جدی به این مطالبه جامعه مهندسان پرداخته شود تا جایگاه واقعی نظام مهندسی نیز شفافتر از پیش عیان شود و به قدرت واقعی خود برسد؟
قول مساعد اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پایگاه خبری تاسیسات نیوز، پیرو پیگیری ها و برگزاری جلسات مختلف با مدیر این رسانه، شاید آغازی مناسب باشد تا با حلقه اتصال مجلس، سامانی به نظام مهندسی ساختمان کشور داده شود.
منبع تاسیسات نیوز
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;