اعلام تعرفه جدید سال ۱۴۰۱ نظام مهندسی ساختمان تهران

0
به گزارش تاسیسات نیوز، به نقل از سازمان نظام مهندسی تهران  بدین وسیله به استحضار می رساند که پیرو نامه شماره ۱۴۰۱/۱۲۰۰/۳۱۰۷/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ مدیر کل محترم اداره کل راه و شهرسازی از ابتدای سال ۱۴۰۱ بابت صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی )اشخاص حقیقی و حقوقیبه ترتیب مبالغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ و ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعرفه تعیین گردیده است که می‌‌ بایست به حساب خزانه واریز گردد.

لازم به ذکر است اعضایی که قبل از تاریخ نامه فوق الذکر نسبت به صدور ، تمدید و یا ارتقاء پروانه اقدام نموده اند می بایست مابه التفاوت مبلغ مذکور را به حساب خزانه واریز و تصویر رسید آن را از طریق سامانه nazeran.tceo.ir برای کارشناسان امور عضویت و صدور پروانه جهت درج در پرونده ارسال نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;