احصاء مشکلات نظام مهندسی استان ها در کمیسیون تدوین استراتژی

0
به گزارش تاسیسات نیوز، در سومین جلسه کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه ریزی شورای مرکزی مقرر گردید فرم احصاء مشکلات استان ها تهیه و ارسال گردد.
دومین جلسه کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه ریزی شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ به صورت مجازی برگزار گردید.در ابتدای این جلسه اعضا به اقدامات لازم در خصوص انتخاب مشاور تدوین سند توسعه و برنامه ریزی استراتژیک شورای مرکزی به بحث و بررسی پرداختند.
در ادامه مقرر گردید فرم احصاء مشکلات استان ها تهیه و در اختیار شورای مرکزی قرار گیرد تا جهت دریافت نظرات به استانها ارسال گردد و همچنین مصوب شد در هر جلسه از یکی از اعضای هیئت رئیسه های گروه های تخصصی و کمیسیون ها جهت حضور در جلسه کمیسیون برنامه ریزی دعوت به عمل آید.
در پایان با توجه به تدوین شیوه نامه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در دور قبل با محوریت استان مرکزی و ارسال به وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن آن در دستور کار شورای مرکزی قرار گیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;