مرور برچسب

کشاورزی

فاضلاب در خدمت صنعت کشاورزی

بحران آب در حالی بر سر ایران سایه انداخته که کارشناسان بر این باورند با بازچرخانی آب خاکستری و استفاده از آن برای مصارفی مانند…

26 درصد مصرف انرژی در بخش کشاورزی

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت:حدود 0.4 درصد مشترکین استان در بخش صنعتی هستند که حدود 9…

۹۰ درصد مصارف آبی در حوزه کشاورزی

به گزارش تاسیسات نیوز، تمام استان های کشور باید در خصوص بحران آب با هم همکاری داشته و برنامه های جامعی در حوزه های مختلف از جمله…