مرور برچسب

پیل خورشیدی

پیل خورشیدی قابل شستشو

به گزارش تاسیسات نیوز، دانشمندان دانشگاه توکیو نوع جدیدی از وسایل فوتوولتاییک بسیار نازک تولید کرده اند که در دو طرف با فیلم های…

حشره Cicada منبع طراحی پیل خورشیدی

به گزارش تاسیسات نیوز، پژوهشگران چینی با بهره مندی از ارگونومی موفق شدند با مدل قراردادن بال های نوعی حشره اقدام به ارائه فناوری…

پیل های خورشیدی کاور یک ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز، یک برج آپارتمانی بلندمرتبه در ساوث بانک که نمای شیشه ای ان با پیل های خورشیدی پوشانده شده برق خارج از شبکه…

پیل های خورشیدی صرفه جو اما گران

به گزارش تاسیسات نیوز، در حالی که جدیدترین پنل های خورشیدی پشت بامی موجود راندمان تبدیل 15 تا20 درصد دارند، پیل های خورشیدی وجود…
;