مرور برچسب

پنکه سقفی

پنکه سقفی هوشمند قاتل ویرس کرونا

یک شرکت آمریکایی از تولید پنکه سقفی هوشمندی خبر داده که از طریق توزیع باد و انتشار اشعه ماورا بنفش می‌تواند محیط را ضدعفونی و…
;