مرور برچسب

واگن سازی

واگن های مترو کجا ساخته میشود

به گزارش تاسیسات نیوز، استاندار آذربایجان شرقی متروی تبریز را جزو طرح‌های بسیار مهم استان دانست و گفت: با تمام توان از این طرح…
;