مرور برچسب

هزینه ساخت مسکن

اختلاف ۴ میلیونی هزینه ساخت مسکن

 رئیس سازمان نظام مهندسی تهران از ادامه اختلاف‌نظر دولت با انبوه‌‌‌سازان بر سر قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن خبر داد.علی کریمی،…

کف هزینه ساخت مسکن اعلام شد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کف هزینه ساخت هرمترمربع مسکن در کشور را اعلام کرد. حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام‌‌‌مهندسی…
;