مرور برچسب

نقشه برداری

سه بعدی شدن خیابان های ژاپن

به گزارش تاسیسات نیوز، نمایندگان 15 خودروساز و قطعه‌ساز ژاپنی با سرمایه‌گذاری در طرح عظیم نقشه‌برداری سه‌بعدی با جزئیات بالا از…
;