مرور برچسب

شهرداری

جزئیات ساخت «ابرپروژه خاورمیانه»

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت ساخت تونل متوسلیان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در حال حاضر اجرای این پروژه در…
;