مرور برچسب

ساختمان

کاهش سرعت بهبود فعالیت‌های ساختمان

بررسی‌های آماری نشان داد عدد شامخ کل در اسفندماه سال گذشته عدد ۶۳.۹۳ بوده است که نسبت به ماه قبل تفاوت چندانی نداشته و می‌توان گفت…

بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان الزمان الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا،…

تفاوت جک درب پارکینگ و کرکره برقی

تاسیسات نیوز: وقتی که مهندس طراح ساختمان می خواهد ورودی پارکینگ ساختمان را روی نقشه بیاورد و یک پیش نمایش از کار را به کارفرما…
;