مرور برچسب

دستشویی

اون به دستشویی نمی‌رود!

به گزارش تاسیسات نیوز، در کره‌شمالی، دولت ادعاهایی را در مورد رهبران این کشور منتشر می‌کند که باعث می‌شود آنها خداگونه یا فرا…

نزاع بر سر دستشویی

به گزارش تاسیسات نیوز، اندکی پس از پرواز به خاطر رفتار مسافرانی که از تقاضای مهمانداران اطاعت نکرده و بر سر توالت دعوا و نزاع بپا…

صندلی توالت یا تخت پادشاهی

به گزارش تاسیسات نیوز، اگر تا به حال به ژاپن سفر کرده باشید حتماً خاطره خوشی از احساس عالی که توالت های محلی با تکنولوژی بالا به…

باز بگویید دستشویی جای بدیست

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، یکی از چهره سرشناس بازیگری گفته است که جایزه خود را در دستشویی خانه اش نگهداری…
;