مرور برچسب

خرید

قبل از خرید هواکش بخوانید

تنوع محصول در بازار می‌تواند مصرف‌کننده را در امر انتخاب با چالش مواجه نماید. برای مثال انتخاب بهترین هواکش موجود در بازار از میان…

قراردادهای خرید برق + متن نامه

به گزارش تاسیسات نیوز، کلیه ابهامات حقوقی در خرید قرار دادهای تضمینی شرکت توانیر رفع شده و تمامی مشترکان می توانند کماف سابق به…
;