مرور برچسب

تهران

استخدام کارمند خدمات پس از فروش

تاسیسات نیوز: یک شرکت فعال در زمینه تهویه مطبوع برای تکمیل پرسنل بخش خدمات پس از فروش خود کارمند اداری خانم استخدام می نماید.

کاهش قیمت مسکن به کفِ خود رسیده است

به دلیل عقب ماندگی ۱۱ درصدی تورم مسکن شهر تهران از تورم عمومی، عرصه برای خریدهای سرمایه‌ای فراهم نیست اما با توجه به اینکه در پنج…
;