مرور برچسب

ترامپ

ترامپ بازار برق خود به خارج را بست!

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز با صدور فرمانی اجرایی از شرکت‌های فعال در صنعت برق آمریکا خواست تا از خرید و نصب هرگونه…
;