مرور برچسب

بورس مسکن

وعده بورس مسکن چه شد؟!!

با وجود اینکه مسئولان از راه‌اندازی بورس مسکن، به عنوان پنجمین بورس کشور در هفته جاری خبر داده بودند، هفته به انتهای خود رسید و…
;