مرور برچسب

بهینه سازی مصرف انرژی

تعاملی سازنده در کاهش مصرف انرژی

تاسیسات نیوز/ اشکان حق پرست: در دنیای امروز، بیشتر زمان هر فرد در داخل ساختمان و در مکان‌‌‌‌‌های سرپوشیده سپری می‌شود. ایجاد فضایی…

قطعی گاز صنایع چاره ساز نیست

یکی از مشکلات موجود در حوزه انرژی ایران عدم تراز بین تولید و مصرف است، در فصل زمستان مصرف گاز بالاتر از میزان تولید بود، در شرایط…

بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان الزمان الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا،…

مناسب ترین عایق ساختمانی چیست؟

امروزه به دلیل بالا بودن هزینه های مصرف انرژی در ساختمان راه کارهایی به منظور صرفه جویی در مصرف آن ارائه شده است. عایق پشم یکی از…

ضرورت تغییر روش‌های تامین انرژی

چهره ماندگار معماری و راه و ساختمان ایران گفت: امروزه مفهوم پایداری و حفظ محیط زیست و به دنبال آن صرفه جویی در مصرف انرژی، یک…
;