مرور برچسب

بلند مرتبه سازی

بافت های فرسوده و امنیت جان ساکنین

تاب آوری شهرها مسئله ساده ای نیست، چراکه مستقیما با جان انسان ها ارتباط پیدا می کند و مرگ و معلولیت بسیاری از هموطنان مان در حوادث…

بلند مرتبه‌سازی را رها کنیم

به گزارش تاسیسات نیوز، محمدرضا بادامچی نماینده تهران در مجلس در گفت وگو با آرمان گفت: بلند مرتبه‌ سازی از سازو کارهای ویژه…

دوران مدرن و عصر بلندمرتبه‌سازی

به گزارش تاسیسات نیوز، آتش‌سوزی صبح روز پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ ساختمان پلاسکو ما را بر آن داشت تا روند تاریخی‌ای را که منجر به…
;