مرور برچسب

بلندمرتبه

بلندمرتبه‌سازی عامل وارونگی هوا

شهرسازی سبز به معنی ساخت شهری با زیرساخت و تاسیسات زیربنایی است به گونه‌ای که ساختمانها مانع بستن کریدورهای هوایی و ایجاد پدیده…

عرضه‌ی روبات کارگر ساختمانی

روبات یادشده می‌تواند کمبود نیروی انسانی و کارگران ساختمانی را جبران کند. اگر چه سرعت کار این روبات پایین‌تر از انسان‌های کارگر…

تهدیدهای تهران را جدی بگیریم

به گزارش تاسیسات نیوز، محمدرضا نجفی در واکنش به اظهارات یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه پایتخت به قدر پناه گرفتن هم فضای امن…

شهرداری از دولت سوال دارد

به گزارش تاسیسات نیوز، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به انتقادات اخیر دو مقام مسوول دولتی درخصوص صدور مجوزهای…
;