مرور برچسب

ایمنی

ضرورتهای استفاده از درب ضد سرقت

در سال های اخیر به دلیل شرایط مختلفی که در جامعه از نظر اقتصادی داشته ایم، متاسفانه شاهد هستیم که تعداد سرقت از منازل به شدت…

«ایمنی» حلقه مفقوده «ساخت و ساز»

«اول ایمنی بعد کار» عبارتی است که زیاد می‌شنویم و نوشته آن را بر در و دیوار کارگاه‌های ساختمانی زیاد می‌بینیم، ولی آمار بالای…
;