مرور برچسب

اجاره

پیش بینی مسکن در افق۱۴۰۰

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: خانه و سرپناه یکی از اصلی ترین نیازهای اولیه هر فرد در جامعه است. نیازی که مسئولیت توجه به آن بیش از…

اجاره خانه ها کاهش می یابد

وزارت راه و شهرسازی اخیرا پیشنهاد اصلاح آیین نامه قانون ساماندهی مسکن در بخش اجاره‌ داری را به دولت تقدیم کرده که در صورت تصویب،…
;