۷۴ ضربه شلاق برای مهندسی که کشف حجاب کرد+ متن حکم

تاسیسات نیوز: زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه بهمن ماه سال گذشته مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد
۷۴ ضربه شلاق برای مهندسی که حجاب از سر برداشت+متن حکمزینب کاظمی، مهندسی که کشف حجاب کرد

اصلاحات نیوز؛ زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه بهمن ماه سال گذشته  مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

کاظمی با اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی، روز ششم شهریور، در دادگاه حاضر شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;