همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران

 

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 آبان 1391 و تاريخ برگزاري همايش: نیمه دوم دی 1391 است.

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز، محورهاي همايش محور جدید:

رهیافت‌ها و تجارب شهرداری تهران در حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی

محورهای قبلی:

 1- مبانی نظریه‌ها و روش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در مدیریت شهری

1-1- مبانی نظری توسعه فرهنگی شهرها

1-2- نظریه‌های مدیریت استراتژیک فرهنگی در حوزه مدیریت شهری

1-3- الزامات سیاست‌گذاری و مدیریت استراتژیک فرهنگی در مدیریت شهری

1. Theoretical principles, policy making’s methods and cultural planning in urban management

1-1. theoretical principles of cities cultural development

1-2. theories of cultural strategic management in urban management

1-3. necessities of cultural strategic policy making and management in urban management

2- ارزیابی و شناخت اقتضائات و شرایط فرهنگی در کلانشهر تهران

1-2 جامعه شناسی مخاطبان برنامه های فرهنگی شهر تهران

2-2 آسیب شناسی فرهنگی شهر تهران

3-2 ارزیابی الزامات طراحی و ترسیم نقشه فرهنگی شهر تهران

4-2 شناسایی زمینه های توسعه ظرفیت خرده فرهنگ های محلات برای تامین تقاضای کالاهای فرهنگی گروههای مختلف ساکن تهران

5-2 ارزیابی پوشش شهری، منطقه ای، ناحیه ای و محله ای برنامه ها، فعالیت ها و امکانات فرهنگی-هنری شهر تهران

6-2 آینده شناسی روندها و پدیده های فرهنگی شهر تهران

2. Assessment and recognition of cultural needs and situation in megalopolis of Tehran

2-1. sociology of cultural programs audiences in Tehran

2-2. cultural pathology of Tehran

2-3. assessing the necessities of cultural map’s designing of Tehran

2-4. recognizing the development backgrounds of the quarters subcultures to provide cultural goods for different groups of Tehran’s inhabitants

2-5. assessing the city, region and areas covering of cultural-artistic activities and facilities in Tehran

2-6. future study of Tehran’s cultural process and phenomenon

3- مرور تجارب سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی شهرداری ها در کلانشهرهای ایران و جهان

1-3 بررسی اقدامات و فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و هنری شهرداری تهران و تحولات آن در دوران بعد از انقلاب اسلامی

2-3 بررسی تطبیقی استراتژی‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در کلان‌شهرهای دنیا

3-3 ارزیابی جایگاه مطالعات فرهنگی در پروژه های عمرانی و شهرسازی (پیوست فرهنگی)

4-3- ظرفیت‌ها و امکانات فعالیت فرهنگی در سازمان‌های غیرفرهنگی شهرداری تهران

3. Experiences of municipalities cultural policy making, planning and management in Iran and world’s megalopolises

3-1. study of Tehran municipality’s cultural, social and artistic activities and its evolutions after Islamic revolution

3-2. comparison study of cultural strategies and activities in the world’s megalopolises

3-3. assessing the place of cultural studies in civil projects and urban planning (cultural appendix)

3-4. cultural activities facilities and possibilities of Tehran municipality’s non-cultural organizations

4- چالشهای شهرداری تهران در مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی شهر تهران

1-4 شناخت تداخل و همپوشانی وظایف دستگاهها و سازمانهای فرهنگی موجود در درون مدیریت شهری و خارج از آن

2-4 ارزیابی آسیب‌شناسی دستگاهها و سازمانهای فرهنگی و شناسایی خلاءهای کارکردی

3-4 ارزیابی بخش های سیاست گذار و برنامه ریز شهرداری تهران و بازنگری ارتباط این نهادها با نهادهای فرابخشی

4-4 چالش های شهرداری تهران در دستیابی به وضعیت فرهنگی مطلوب

4. The challenges of Tehran municipality in cultural management and planning

4-1. recognition of cultural organizations duties interfering and overlapping inside and outside of urban management

4-2. assessing the cultural organizations pathology and recognizing the practical vacuums

4-3. Assessing the policy section of Tehran municipality and review of their relathion to other institutions

4-4. Tehran municipalitys in achievement of favourable cultural situation

5- تدوین الگوی مطلوب مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی استراتژیک در شهر تهران

1-5 مدیریت استراتژیک و توسعه فرهنگی

2-5 تدوین نظام جامع نظارت، پایش و ارزیابی فعالیت های فرهنگی شهرداری تهران

3-5 تحلیل ابعاد «اقتصاد فرهنگ» برای فعالیت های فرهنگی در شهر تهران

4-5 طراحی الگوی مطلوب ظرفیت سازی، توانمندسازی و نهادینه سازی فعالیت های فرهنگی هیات ها، موسسات و تشکل های مردمی

5-5 چارچوب روش‌شناختی برای طراحی و تدوین الگوی کاربردی مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی شهرداری تهران)

6-5 مدل مطلوب مدیریت و توسعه فرهنگی در شهر تهران

7-5 تعیین اولویت های فرهنگی بر اساس اصول سیاست فرهنگی و سامان دادن فعالیت بر اساس اولویت های تعیین شده

5. Compilation of a good model for strategic cultural management and planning in Tehran

5-1. Strategic management & culthural development

5-2. compilation of master system of controlling, monitoring and assessing of Tehran municipality cultural activities

5-3. analysis of “economics’ culture” aspects for cultural activities in Tehran

5-4. designing a model for empowering and institutionalizing of popular institutions and organizations cultural activities

5-5. methodological framework for designing a practical pattern for Tehran cultural strategic management (Tehran municipality’s cultural matrix)

5-6. Favourabal model of management & cultural development in tehran

5-7. determination of cultural priorities on the basis of cultural politics principles and systematizing the activities on the base of determinant priorities

6. رهیافت‌ها و تجارب شهرداری تهران در حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی

1-6. دستاوردهای شهرداری تهران در توسعه دانش فرهنگی و اجتماعی

2-6. دستاوردهای شهرداری تهران در حوزه توسعه اقتصاد فرهنگ شهری

3-6. رهیافت‌های شهرداری تهران در حوزه بهبود سبک زندگی

4-6. رهیافت‌های شهرداری تهران در حوزه سلامت شهری

5-6. رهیافت‌های شهرداری تهران در حوزه آموزش شهروندی

6-6. تجارب شهرداری تهران در حوزه توسعه مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهر

6. Tehran municipality’s approaches and experiences in cultural and social management

6-1. Tehran municipality’s achievements in development of cultural and social knowledge

6-2. Tehran municipality’s achievements in development of urban culture economics

6-3. Tehran municipality’s approaches in improvement of life style

6-4. Tehran municipality’s approaches in urban health

6-5. Tehran municipality’s approaches in citizenship education

6-6. Tehran municipality’s experiences in development of urban cultural and social management

محورهاي همايش        

برگزار كنندگان: شهرداری تهران

مهلت ارسال چكيده مقالات:

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 آبان 1391

تاريخ برگزاري همايش: نیمه دوم دی 1391

سايت همايش: matrisefarhangi.ir

تلفن تماس دبيرخانه: 09301819791

آدرس دبيرخانه:

محل برگزاري: تهران

ایمیل: info@matrisefarhangi.ir

 

پایان پیام/.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;