نحوه و ترتیبات ارائه وکالت‌نامه در مجمع عمومی عادی سالانه

0
به گزارش تاسیسات نیوز، مطابق تبصره ۱ ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۵ شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی هر عضو حقیقی سازمان استان می‌تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع و دادن رأی وکالت بگیرد.
وکالت‌نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل از برگزاری مجمع در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. وکالت‌نامه اعم از اینکه در دفتر اسناد رسمی یا سازمان استان تنظیم شده باشد، باید در دبیرخانه سازمان استان ثبت شود و در صورت عدم ثبت آن در مجمع قابل‌پذیرش نیست. اعضایی که حق رأی خود را تفویض می‌کنند باید کارت عضویت معتبر خود را برای حضور در مجمع ضمیمه وکالت‌نامه کنند و نمی‌توانند جداگانه در مجمع و رأی‌گیری شرکت نمایند. متن وکالت‌نامه‌ای که باید توسط عضو اعطا شود فقط برای همان مجمع اعتبار دارد.

رعایت موارد زیر برای اعتبار وکالت‌نامه الزامی است:
الف- اعتبار عضویت وکیل و موکل در زمان تنظیم و اعطای وکالت و نیز روز برگزاری مجمع.
ب- وکالت حضور در مجمع و اعمال رأی باید به‌صورت مطلق، تام‌الاختیار و بلاعزل اعطا شود و هرگونه ادعای بعدی موکل مبنی بر مقید و محدود بودن وکالت یا عزل وکیل، قابل‌قبول نبوده و درج هرگونه قید و شرط در این خصوص به‌منزله عدم اعطای وکالت‌نامه به وکیل است.
پ- وکالت‌نامه باید شامل نوبت مجمع و روز برگزاری آن باشد، در غیر این صورت وکالت صادره فاقد اعتبار است.
ت- وکالت‌نامه حضور در مجمع در صورت اعلام تنفس در جلسه یا جلسات بعد که ادامه همان مجمع بوده به شرطی دارای اعتبار است که در متن وکالت‌نامه ذکر شده باشد.
ث- اعطای وکالت در جلسه مجمع و بدون تشریفات فوق قابل‌قبول و دارای اعتبار نیست.

الف) وکالت‌نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد:
 1. وکالت‌نامه طبق مفاد پیوست ۱ در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.
 2. وکیل با در دست داشتن اصل وکالت‌نامه، کارت عضویت موکل و کارت عضویت خود حداقل ۲۴ ساعت قبل از تشکیل مجمع به دبیرخانه واحد عضویت واقع در ساختمان مرکزی سازمان، طبقه ۱- مراجعه نماید.
 3. اصل وکالت‌نامه هنگام حضور در مجمع همراه با کارت عضویت وکیل و موکل ارائه گردد.

ب) تنظیم وکالت‌نامه در سازمان:
 1. وکیل و موکل با در دست داشتن کارت عضویت به واحد عضویت واقع در ساختمان مرکزی سازمان طبقه منفی یک مراجعه نمایند.
 2. فرم وکالت‌نامه (پیوست ۲) را تکمیل و تاییدات مندرج در ذیل وکالت‌نامه را از واحد عضویت اخذ نمایند.
 3. فرم را در دبیرخانه عضویت سازمان ثبت و به مهر و امضای دبیرخانه برسانند.
 4. اصل وکالت‌نامه تنظیم شده همراه با کارت عضویت موکل و وکیل جهت حضور در مجمع ارائه گردد.
لازم به ذکر است که هر وکالت‌نامه برای شرکت یک نوبت مجمع عمومی اعتبار دارد و اصل وکالت‌نامه هنگام ثبت‌نام جهت شرکت در مجمع عمومی اخذ می‌گردد.

توجه:

 1. صرفاً آن دسته از اعضای سازمان که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی نمی‌باشند، به‌منظور ارائه وکالت‌نامه در مجمع می‌توانند به جای امضا و مهر مهندسی از امضا و اثر انگشت بهره‌گیری نمایند.
 2. شرکت در مجمع و رأی‌دهی برای آن دسته از اشخاصی که کلیه فرآیندهای لازم را به‌منظور اعتبار عضویت خود تکمیل نموده و به اتمام رسانیده‌اند و صرفاً در انتظار دریافت نسخه فیزیکی کارت خود می‌باشند-با تأیید آن سازمان- بلامانع اعلام می‌گردد.
دانلود فرم پیوست ۱
دانلود فرم پیوست ۲

به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند:
فرآیند تنظیم و ثبت وکالت‌نامه شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) و (نوبت دوم) در واحد عضویت سازمان در طبقه ۱-  به شرح زیر انجام می‌شود:

 • مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) روز شنبه مورخ ۹ مهز ۱۴۰۱:
روزهای پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱و ۷ مهر ۱۴۰۱، ثبت وکالت‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و یا اعطای وکالت حضوری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول)، در واحد عضویت و صدور پروانه از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ امکان‌پذیر است.
 • مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) روز دوشنبه مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۱:
در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول)، روزهای دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱، سه‌شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱و شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ و روز یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ از ساعت ۹ صبح الی ۱۵، ثبت وکالت‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و یا اعطای وکالت حضوری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم)، در واحد عضویت سازمان امکان‌پذیر است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;