«معماري اسلامي» به چهره ساختمان ها برمي گردد

با مصوبه   هيات دولت، شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور مكلف شد از ظرفيت خالي و بيكار اين شورا براي تدوين ضوابط مخصوص «نماي ساختمان» استفاده كند. براساس اين مصوبه، شوراي عالي شهرسازي و معماري دو ماه فرصت دارد مقررات طراحي و اجراي نماي ساختمان ها را متناسب با الگوي معماري ايراني اسلامي، تصويب كند و متن مصوب را به شهرداري هاي سراسر كشور ابلاغ كند. به گزارش «دنياي اقتصاد» غفلت شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور از نظارت عاليه بر نماي ساختمان ها باعث شده طراحي نماي ساختمان ها در تهران كاملامتكي به سليقه سازنده ها باشد طوري كه در يك محله، انواع نماهاي نا متجانس و ناهماهنگ، چهره شهر را آشفته كرده است. در تهران به واسطه ساخت وسازهاي جديد دو سال گذشته، انتظار مي رفت روح تازه اي در منظر شهري برقرار شود، اما به دليل بي انضباطي ناشي از نبود مقررات در طراحي نماي ساختمان ها، هم اكنون نماي شهر تهران به مراتب ضعيف تر و نامناسب تر از قبل شده است. اخيرا شوراي شهر تهران طرحي را با مضمون «تدوين ضوابط نما» براي بررسي، در دستور كار قرار داد كه البته هنوز تصويب نشده است.

    اما با ماموريتي كه هيات دولت به شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور داده، حداكثر ظرف 2 ماه آينده، ضوابط نما به صورت سراسري براي كل كشور، طراحي و ابلاغ خواهد شد. براساس مصوبه دو روز پيش هيات دولت، شوراي عالي شهرسازي و معماري مکلف شد تا معيارهاي مربوط به معماري ايراني اسلامي به ويژه در خصوص نماي ساختمان ها را ظرف مدت دو ماه تهيه و تصويب کرده و به شهرداري هاي سراسر کشور براي رعايت اجباري ابلاغ کند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;