مشکلات کیفیت هوای داخل مرتبط با سیستم هوارسان

در صورت وجود مشکل در کیفیت هوای داخل ساختمان، پیش از هر اقدامی باید سیستم هوارسان مرکزی مورد استفاده در آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سیستم‌های هوارسان مورد استفاده در ساختمان‌های مختلف ممکن است به صورت پشت بامی باشند و یا در داخل اتاق تجهیزات مکانیکی نصب شده باشند.
کاری که دستگاه هوارسان انجام می‌دهد آن است که هوای مخلوط شده را پیش از ورود به بادزن هوای رفت و ارسال به مناطق مختلف ساختمان تهویه می‌کند. فرایند تهویه هوا که در سیستم هوارسان انجام می‌گیرد شامل موارد زیر می‌شود:
  • فیلتر کردن هوا
  • سرمایش
  • گرمایش
  • رطوبت‌زنی (افزودن رطوبت به هوا)
  • رطوبت‌گیری (گرفتن نم موجود در هوا)
مشکلات دمپرها
در سیستم‌های هوارسان، عملکرد دمپرها باید به منظور کسب اطمینان از آنکه سیستم کنترل خودکار آن‌ها را به درستی تنظیم کرده است، کنترل شود. عملکرد سیستم کنترل خودکار باید به گونه‌ای باشد که دمپرهای هوای خارج (OA)، هوای تخلیه (EA) و هوای برگشت (RA) را طوری با یکدیگر هماهنگ کند که نسبت‌های مناسب هوای مورد نیاز برای پلنوم هوای مخلوط شده را تامین کنند.
هوای ارسالی به مناطق مختلف ساختمان باید مقدار کافی هوا از خارج را برای تهویه داشته باشد و همچنین در دمایی باشد که برای رساندن آن به دمای مطلوب هوای رفت (SA) حداقل انرژی موردنیاز باشد.
بنابراین یکی از مواردی که باید به دقت کنترل شود، دمپر هوای خارج است که باید در وضعیتی قرار گرفته باشد که توانایی تامین حداقل هوای تهویه موردنیاز را داشته باشد. هنگام کارکرد سیستم، دمپر هوای خارج همواره باید به اندازه حداقل مقداری که در آیین‌نامه‌ها مشخص شده است باز باشد. در مواقعی که ساختمان خالی از سکنه است و سیستم در حال کار نیست، می‌توان به منظور کاهش هزینه انرژی مصرفی ساختمان، دمپر هوای خارج را به صورت کامل بست.
در صورتی که دمپرهای هوای خارج، هوای برگشت و هوای تخلیه به درستی کار کنند، فشار استاتیک ساختمان تقریباً در مقدار ثابتی باقی خواهد ماند. به طور کلی فشار هوای داخل ساختمان باید در حد متداولی باشد. فشار منفی بیش از حد موجب نفوذ تدریجی هوا از خارج به داخل ساختمان خواهد شد. این بدان معنی است که هوای تهویه نشده خارج از طریق شکاف‌ها درها و پنجره‌‌های ساختمان به فضای داخل ساختمان وارد می‌شود. فشار مثبت بیش از حد نیز موجب نفوذ تدریجی هوا از داخل به خارج ساختمان خواهد شد. بدنی معنی که هوای تهویه شده داخل ساختمان به خارج از ساختمان نشت خواهد کرد.
فشار استاتیک مناسب برای ساختمان‌ها باید تا حدودی مثبت باشد. باید به این نکته توجه داشت که در عمل امکان آن وجود ندارد که فشار هوای داخل و خارج ساختمان به طور ۱۰۰ درصد متعادل باشد، ولی در صورتی که فشار هوای داخل ساختمان کمی بیشتر از مقدار معمول باشد یا به عبارت دیگر فشار مثبت باشد، افراد ساکن در آن احساس بهتری خواهند داشت.
علاوه بر آن، اگر فشار هوای داخل ساختمان مثبت باشد، هوای خارج تنها از طریق دستگاه هواساز به داخل ساختمان وارد می‌شود و احتمال ورود هوای فیلتر نشده خارج به داخل به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. توجه داشته باشید که در صورتی که فشار هوای داخل ساختمان بیش از حد بالا باشد، مشکلاتی از قبیل بسته شدن خود به خود درها و مشکلات امنیتی مشابه با آن به وجود خواهد آمد.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;