سند راهبردي توسعه منابع انساني صنعت نفت نهايي شد

 

 

رئيس پژوهشكده مديريت و منابع انساني موسسه مطالعات انرژي از تدوين و نهايي شدن سند راهبردي توسعه منابع انساني صنعت نفت خبر داد.

 

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز، دكتر محمدمهدي رشيدي در تشريح تدوين تدوين سند راهبردي توسعه منابع انساني صنعت نفت گفت:  در اين رابطه قرار شد برنامه عملياتي براي تحقق سند مذكور تهيه شود اين كار در چهار شركت اصلي به طور جداگانه انجام شود كه برنامه هر 4 شركت اصلي تدوين و نهايي شد.

وي افزود: با توجه به سفارش پروژه تدوين سند راهبردي توسعه منابع انساني صنعت نفت در سال 1389 به اين پژوهشكده، نقشه راهي براي آينده منابع انساني صنعت نفت ترسيم شد تا وزارت نفت در بخش منابع انساني چشم‌انداز مشخصي شامل بيانيه‌هاي ارزش، استراتژي‌ها، نقشه راه و … داشته باشد.

به گفته دكتر رشيدي،  در اين رابطه قرار شد برنامه عملياتي براي تحقق سند يادشده تهيه شود كه اين كار در چهار شركت اصلي به طور جداگانه انجام شد و در نهايت برنامه هر 4 شركت اصلي تدوين و نهايي شد.

 

وي با بيان اينكه، اين سند راهبردي به عنوان اولين و قابل استنادترين سند راهبردي در حوزه منابع انساني صنعت نفت بوده و با برنامه هاي عملياتي تهيه شده است؛ تصريح كرد: سند يادشده در فاز دوم مي تواند نقش اساسي در بهبود شرايط منابع انساني صنعت نفت داشته و كمك كند تا حوزه منابع انساني صنعت نفت كه نقش اساسي در اجرايي‌شدن ساير برنامه‌هاي توليدي صنعت نفت دارد، تحت تاثير تغييرات مديريتي و .. قرار نگيرد؛ پيشتر در برخي از وزارتخانه‌ها سند مشابهي وجود داشت ولي در صنعت نفت اولين بار اين سند جامع و گسترده كه فقط هر پنج سال يكبار براي تطابق با تغييرات محيطي نياز به بازنگري دارد تدوين شده است.

 

طرح بازنگري محورهاي مطالعاتي پژوهشكده در پنج سال آينده

رييس پژوهشكده مديريت و منابع انساني موسسه مطالعات انرژي گفت:  براساس طرح بازنگري محورهاي مطالعاتي پژوهشكده؛ نيازهاي صنعت نفت در پنج سال آينده در قالب مطالعاتي سازماندهي شده، برنامه‌ريزي شد، در اين رابطه مجموعه نتايج مدون به‌دست آمده گوياي نيازهاي آينده و واقعي صنعت نفت در دو بعد پروژه‌هاي مورد نياز و پايان‌نامه‌هاي مورد حمايت است كه اين پروژه‏ها در 5 محور كلي طبقه‏بندي شده‏اند.

دكتر محمدمهدي رشيدي با بيان اينكه، اولين محور بررسي سازمان هاي مطالعاتي پيشرو حوزه انرژي در جهان است؛ كه در راستاي مقايسه سطح صنعت نفت كشورمان با شركت‌هاي موفق دنيا طرح ريزي شده است، افزود: در سال گذشته پروژه الگوبرداري از موسسات پيشرو و برتر دنيا در حوزه انرژي درقالب مطالعات تطبيقي انجام شد و درنهايت نتيجه به‌دست آمده از اين پروژه برنامه، چشم‌انداز، ماموريت‌ها و برنامه‌هاي كلي آنها مشخص شد كه مي‌تواند اطلاعات خوبي براي صنعت نفت ايران بدست دهد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه تاكنون چه پروژه هاي مهمي از سوي پژوهشكده مديريت و منابع انساني موسسه مطالعات بين المللي انرژي به انجام رسيده ، اظهار كرد: اين پروژه ها شامل طرح هاي پايه اي و بهبود سيستم منابع انساني است كه با هدف افزايش سطح توانمندي پژوهشكده در راستاي انجام پروژه هاي حوزه منابع انساني سطح  صنعت نفت به عنوان هاب پژوهشي  تعريف و اجرا شده است كه از جمله اين طرح ها و پروژه ها مي توان به پروژه نظام جامع مديريت دانش، بازنگري محورهاي مطالعاتي پژوهشكده در پنج سال آينده و همچنين پروژه بررسي سازمانهاي مطالعاتي پيشرو حوزه انرژي در جهان اشاره كرد.

دكتر رشيدي در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نفت در تشريح اهداف تدوين برنامه استراتژيك روابط عمومي صنعت نفت گفت: اين پروژه بنا بر درخواست اداره كل روابط عمومي وزارت نفت در سال 1390 و با همكاري پژوهشكده سماء انجام شد، براي انجام اين پروژه و تدوين سند برنامه استراتژيك روابط عمومي تغييرات محيط داخل وزارت نفت و متغيرهاي محيطي خارجي موثر بر وزارت نفت مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت چشم‌انداز فعاليت‌هاي آينده روابط عمومي‌هاي كل صنعت نفت تهيه شد.

به گفته وي، در اين سند ارزش‌ها، چشم‌اندازها، ماموريت‌ها، اهداف، ارزش‌هاي بنيادين و استراتژي‌ها تدوين شد. و براساس آن اقدامات اجرائي لازم مشخص شد.

دكتر رشيدي، اولويت اصلي پژوهشكده مديريت و منابع انساني را شناسايي نيازهاي مطالعاتي و پژوهشي صنعت نفت كشور عنوان و تصريح كرد: در اين راستا چهار شركت اصلي صنعت نفت ايران اولويت ها و نيازهاي مطالعاتي خود را جهت انجام به اين پژوهشكده ارجاع مي دهند.

به گفته وي، طراحي مدل مديريت استعدادهاي در صنعت نفت، بررسي ميزان فرسودگي منابع انساني در صنعت نفت،  تدوين برنامه استراتژيك روابط عمومي صنعت نفت، پروژه ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو، استقرار طرح جامع مديريت دانش شركت ملي گاز ايران، استقرار طرح جامع مديريت دانش شركت ملي گاز ايران، پروژه  بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش و رضايتمندي حراست شركت ملي نفت و توابع آن و همچنين پروژه  طراحي و استقرار مديريت دانش در شركت ملي نفت ايران در صدر اولويت هاي پژوهشي پژوهشكده مديريت و منابع انساني است.

 

دكتر رشيدي در خصوص برنامه ريزي پژوهشكده براي پيشبرد برنامه هاي مطالعات كاربردي حوزه مديريت و منابع انساني نيز گفت: اين پروژه ها در قالب مطالعات تطبيقي ساير شركتهاي نفتي در حوزه مديريت و منابع انساني، تدوين سند  راهبردي توسعه منابع انساني صنعت نفت، مطالعات فاز صفر به تقاضاي معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت، فصلنامه مديريت منابع انساني در صنعت نفت ،تنها نشريه علمي و پژوهشي حوزه منابع انساني در سطح  صنعت نفت و چاپ  كتابها و مقالات و برگزاري ميزگردها طرح ريزي شده است.

وي، پروژه هاي ديگري از قبيل عارضه‏يابي واگذاري شركت هاي واگذار شده از سوي نفت به بخش خصوصي (از بعد منابع انساني)، شناسايي و ايجاد مشاغل قابل واگذاري به زنان در صنعت نفت، امكان‏سنجي ايجاد كانون تفكر بازنشستگان در صنعت نفت و مطالعات تطبيقي در حوزه حقوق و دستمزد در شركتهاي نفتي لوك اويل؛ BP؛ Shell و ..  را به عنوان پروژه هاي آتي تعريف شده  در پژوهشكده مديريت و منابع انساني موسسه مطالعات انرژي معرفي كرد.

پایان پیام/.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;