زیر و بم مسکن ملی در شهرهای جدید

از ۲۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در تعهد شرکت عمران شهرهای جدید عملیات اجرایی ۱۱۷ هزار واحد شروع شده که پروژه ها عمدتا در مراحل پیشرفت ۵ تا ۵۰ درصد قرار دارد و در مواردی نیز به اتمام رسیده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، پروژه اقدام ملی در شهرهای جدید نسبتا روی روال قرار دارد. شارژ مالی پروژه های مشارکتی و قراردادی شهرهای جدید از طریق تسهیلات عمدتا ارزان قیمت دستگاههای دولتی و پرداخت به موقع تعهدات از سوی متقاضیان، کار را در مقایسه با دیگر سطوح این طرح آسانتر کرده است.
 آخرین وضعیت پروژه اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید نشان می دهد تا کنون عملیات اجرایی ۱۱۷ هزار و ۸۵ واحد آغاز شده است. این پروژه در ۲۱ شهر جدید در سه قالب ثبت نام، مشارکت و واگذاری گروهی با تعهد ساخت پیش می رود. در ذیل واگذاری گروهی با تعهد ساخت، تفاهم نامه با بنیاد شهید، نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، کار و تعاون، تعاونی و با تعهد ساخت با سطح پیشرفت مختلف جلو می رود. مسکن ملی شهرهای جدید در حالی روی ریل قرار گرفته که پروژه اقدام ملی به طور کلی به دلیل همراهی پایین سازندگان تحت تاثیر ۴۲ ایراد به قراردادهای مشارکتی به چالش برخورد کرده است.
آغاز مسکن ملی در ۲۱ شهر جدید
با این حال تصاویر به دست آمده از طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید نشان می دهد در اغلب شهرها پروژه به استخوان بندی اولیه دست یافته است. گزارش شرکت عمران شهرهای جدید که در اختیار ایسنا قرار گرفته نشان می دهد از مجموع ۲۰۰ هزار واحد هدف گذاری شده برای ۲۱ شهر جدید عملیات اجرایی در تمامی ۲۱ شهر آغاز شده که جزئیات آن بدین شهر است:
در شهر جدید اندیشه ۳۲۲۵ واحد در برنامه گنجانده شده که عملیات اجرایی ۲۳۰۵ واحد آغاز شده است. از این تعداد ۱۸۹۰ واحد در قالب مشارکت، ۲۴۰ واحد در بخش تعاونی و ۱۷۵ واحد با تعهد ساخت با پیشرفت حدود ۴۰ درصد پیش می رود.
پیشرفت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بعضی پروژه های مسکن ملی پرند
شرکت عمران برای شهر جدید پرند ۲۵ هزار و ۱۵۰ واحد مسکن ملی را هدف گذاری کرده است. ۲۸۴۴ واحد در بخش مشارکت، ۹۲۴ واحد در تفاهم نامه بنیاد شهید، ۳۸۳۲ واحد در قالب تفاهم نامه نیروهای مسلح، ۴۹۶ واحد مربوط به وزارت آموزش و پرورش، ۵۰۴۳ واحد نیز با تعهد ساخت هم اکنون در حال اجرا است که مجموع واحدهای شروع شده را به ۱۵ هزار و ۴۵۵ واحد رسانده است. بررسی ها نشان می دهد پروژه های آغاز شده به پیشرفت ۳۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. همچنین ۵۰۰۰ واحد از پروژه های مسکن مهر در پرند به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافته که یا به اتمام رسیده یا در مرحله نازک کاری قرار دارد.
پروژه 130 هکتاری شهر جدید پرند با 3932 واحد مربوط به تفاهم نامه نیروهای مسلح
پروژه ۱۳۰ هکتاری شهر جدید پرند با ۳۹۳۲ واحد مربوط به تفاهم نامه نیروهای مسلح
در شهر جدید پردیس بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۴۵ واحد اقدام ملی مسکن تعریف شده که ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد آن به مرحله آغاز رسیده است. ۲۰۴۳ واحد در قالب ثبت نام، ۳۸۹ واحد در بخش مشارکت، ۳۰۰۰ واحد بر اساس تفاهم نامه نیروهای مسلح، ۶۰۶۳ واحد در بخش تعاونی و ۱۱۰۵ واحد با تعهد ساخت به مرحله اجرا رسیده که مجموع واحدهای کلنگ زنی شده را به ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد می رساند. پروژه های مسکن ملی در شهر جدید پردیس عمدتا در مراحل آماده سازی زمین، گودبرداری و فوندانسیون قرار دارد.
حدود ۱۶ هزار واحد در هشتگرد کلنگ خورد
در هشتگرد واقع در استان البرز نیز ۲۱ هزار مسکن ملی در برنامه شرکت عمران شهر جدید قرار گرفته که ۱۵ هزار واحد آن در قالب ثبت نام به متقاضیان واگذار می شود و تا کنون عملیات اجرایی ۳۰۵۹ واحد در این بخش آغاز شده است. ۴۳۲ واحد نیز در بخش مشارکت، ۶۳۴ واحد مربوط به بنیاد شهید، ۹۸۲ واحد برای کارکنان نیروهای مسلح، ۷۳۰ واحد مربوط به وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۰۶ واحد در بخش تعاونی و ۸۸۰۰ واحد در قالب تعهد ساخت به مرحله اجرا رسیده که مجموع واحدهای کلنگ زنی شده را به ۱۵ هزار و ۹۴۳ رسانده است.
فولادشهر اصفهان میزبان ساخت ۱۸ هزار مسکن ملی است ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد آن ثبت نامی خواهد بود. در قالب نام نویسی از متقاضیان تا کنون عملیات ۱۱۵۰ واحد شروع شده است. در بخش مشارکت ۴۲۰۴ واحد، تفاهم نامه بنیاد شهید ۶۵۰۰ واحد، آموزش و پرورش ۳۰۰۰ واحد و تعهد ساخت ۵۷۷ واحد به مرحله آغاز رسیده که مجموع واحدهای شروع شده را به ۱۵ هزار و ۴۳۱ می رساند.
همچنین در شهر جدید بهارستان در استان اصفهان ۲۱ هزار مسکن ملی در دستور کار قرار دارد که ۱۰ هزار واحد آن ثبت نامی و ۲۸۹۱ واحد در این قالب آغاز شده است. همچنین در بخشهای مشارکت، تفاهم نامه با بنیاد شهید، نیروهای مسلح، کار و تعاون، تعهد ساخت و تعاونی، پروژه مسکن ملی در بهارستان اجرا خواهد شد که تا کنون ۱۳۶۳ واحد در قالب مشارکت، ۲۹۵۸ واحد در بخش تفاهم نامه با بنیاد شهید، ۶۹ واحد مربوط به تعاونی و ۱۶۸ واحد با تعهد ساخت آغاز شده که در مجموع ۷۴۴۹ واحد مسکن ملی در شهر جدید بهارستان کلنگ زنی شده است.
ساخت حدود ۵۲ هزار واحد در سه شهر صدرا، سهند و ایوانکی
از دیگر شهرهای جدید که تعداد قابل توجهی مسکن ملی در آن هدف گذاری شده صدرای شیراز با ۲۱ هزار، سهند با ۱۶ هزار و ۲۰۰ و ایوانکی با ۱۵ هزار و ۵ واحد است. در شهر جدید صدرا در استان فارس از ۲۱ هزار واحد که در برنامه قرار دارد تا کنون ۹۰۲۲ واحد شروع شده است. در شهر جدید سهند واقع در اطراف تبریز در آذربایجان شرقی از ۱۶ هزار و ۲۰۰ واحد ۸۷۷۱ واحد به مرحله آغاز رسیده و در ایوانکی استان سمنان نیز ۱۵ هزار و ۵۵ واحد هدف گذاری شده که تا کنون ۳۰۰۰ واحد کلنگ زنی شده است.
پروژه کمال سهند در قالب تفاهم نامه با نیروهای مسلح به تعداد ۷۰۰ واحد
همچنین در عالیشهر از ۲۲۵۰ واحد تا کنون ۱۰۸۰ واحد شروع شده است. در سیراف ۳۲۴۰ واحد مسکن ملی تعریف شده که ۶۹۰ واحد در مرحله ساخت قرار دارد. در مهاجران اراک از ۶۳۰۰ واحد که در برنامه قرار دارد تا کنون ۵۷۸۰ واحد شروع شده است. در امیرکبیر اراک ۶۱۰۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن گنجانده شده که ۲۸۰۰ واحد شروع شده است. در شهر جدید علوی کل ۳۰۰ واحد برنامه ریزی شده آغاز شده است. در شیرین شهر اهواز ۱۲۰۰ واحد مسکن ملی در برنامه قرار گرفته که ۵۰۰ واحد در مرحله ساخت قرار دارد. برای شهر جدید رامین در اهواز هم ۱۱۰۰ واحد مسکن ملی در قالب ثبت نام، ۱۵۷۰ واحد در قالب تفاهم نامه آموزش و پرورش و ۱۰۰ واحد در بخش تعاونی تعریف شده که تا کنون ۱۱۰۰ واحد شروع شده است. در رامشار کل ۲۰۰ واحد برنامه ریزی شده آغاز شده است. در نهایت برای شهر تیس ۵۵۰۰ واحد مسکن ملی در برنامه گنجانده شده که ۳۰۰۳ واحد در مرحله اجرا قرار دارد.
پرداخت آورده دوم از سوی متقاضیان نزدیک است
پروژه اقدام ملی مسکن از شهریورماه سال گذشته با حضور رییس جمهور آغاز شد. این پروژه در ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شد که ۲۰۰ هزار برای شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده تعیین شد. آورده اولیه متقاضیان حدود ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد که در بعضی شهرها از جمله پردیس زمان پرداخت قسط دوم به مبلغ ۴۰ میلیون تومان فرا رسیده است.
قیمت زمین متری ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان
برای ساخت این واحدها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی با بهره ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که وزارت راه و شهرسازی در تلاش است موافقت شورای پول و اعتبار را برای افزایش مبلغ تسهیلات به ۱۵۰ میلیون تومان کسب کند. مابقی هزینه های ساخت بر عهده متقاضیان خواهد بود. قیمت زمین نیز در مناطق مختلف کشور متفاوت است؛ به طور مثال بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در استان تهران قیمت زمین بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان در هر متر است که به صورت اقساط ۱۲ ساله از متقاضیان دریافت می شود. قیمت ساخت نیز طبق آخرین برآوردها در تابستان جاری متری ۲.۷ میلیون تومان تعیین شد که البته از آن زمان تا کنون قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته اما هنوز نرخ سه ماهه سوم از سوی وزارت راه و شهرسازی به روزرسانی و اعلام نشده است.
واحدهای آماده مسکن ملی پرند در استان تهران
ثبت نام از متقاضیان مسکن ملی در سه مرحله انجام شد. در مرحله سوم که بین روزهای ۱۸ تا ۲۵ دی ماه انجام شد در مجموع ۲۲۳ هزار و ۹۰۵ نفر ثبت نام کردند که تا کنون ۵۵ هزار و ۸۷۸ نفر واجد شرایط شناخته شده اند و روند پالایش و بررسی متقاضیان مرحله سوم ادامه دارد. در مراحل قبلی نیز ۱.۶ میلیون نفر تقاضا دادند که ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط بودند. در صورت انصراف یا حذف متقاضیان ناشی از عدم واریز آورده، متقاضیان جدید جایگزین آنها خواهند شد. هنوز تصمیمی برای نام نویسی جدید اتخاذ نشده است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;