ثبات اتيلن در بازارهاي آسيايي

به رغم پيش بيني ها مبني بر ادامه دار شدن رشد قيمت پي وي سي، در هفته منتهي به سوم مارس، قيمت پي وي سي در خليج فارس با افت روبه رو شد، اما در هند، پاکستان و شرق مديترانه قيمت ها همچنان ثابت ماند. گرچه توليدکنندگان در هند، پاکستان و شرق مديترانه قيمت محموله هاي خود را براي ماه مارس به دليل هزينه هاي بالاي مواد خام تغيير ندادند، اما در خليج فارس تقاضاي محدود، سبب افت قيمت اين کالاشد. بيشتر کارشناسان بازار پي وي سي معتقدند: توليد اين کالادر فوريه بيش از هميشه تحت تاثير صادرات از کشورهايي نظير آمريکا بوده است. از اين رو يکي از دلايل رشد قيمت ها در اين مدت به افزايش تقاضا در بازارهاي آمريکا و در نتيجه کاهش صادرات به کشورهاي ديگر مربوط مي شود.

    در همين حال تقاضا در هندوستان، همچنين مناطق غرب، شرق و جنوب خاورميانه طي هفته گذشته پايدار بوده است، با اين حال خريدهايي با قيمت هايي پايين تر از 1080 دلار در هر تن هم شنيده شده است. گفته مي شود اين خريدها متاثر از جو رواني افت قيمت اتيلن در هفته گذشته رخ داده است. البته خشکسالي در بخش هايي از غرب هندوستان نيز به کاهش تقاضا طي هفته گذشته کمک کرده، از اين رو تعداد فروشندگان در بازار افزايش يافته اند. پيش بيني مي شود ضعف تقاضا در بازار هندوستان ادامه دار شود.

    البته توليدکنندگان منطقه اي در هندوستان انتظار دارند با توجه به افزايش هزينه هاي وينيل کلرايد منومر در ماه مارس، قيمت پي وي سي کاهش نيابد. به همين دليل احتمال مي دهند تقاضا در ماه مارس متاثر از اين موضوع تقويت شده و تا شروع باران هاي موسمي در ماه ژوئن به دليل برنامه ريزي هاي تعميرات در مجتمع هاي توليد کننده پي وي سي ادامه يابد. از اين رو انتظار براي افت قيمت پي وي سي توسط توليدکنندگان در هندوستان کاهش يافته است.

    از سوي ديگر توليدکنندگان تايواني ميزان صادرات خود را به بازارهاي هند و چين در ماه مارس افزايش داده اند، گفته مي شود در حال حاضر 12 هزارتن پي وي سي از سوي توليدکنندگان تايواني به بازارهاي چين و هند براي ماه مارس فروخته شده، البته اين حجم هنوز تاييد نشده است.

    در همين حال توليدکنندگان پاکستاني به افزايش قيمت محموله هاي پي وي سي براي ماه مارس با توجه به افزايش هزينه هاي توليد ماده اوليه و رشد تقاضاي وينيل کلرايد منومر خوشبين هستند. اين در حالي است که کمبود وينيل کلرايد منومر در عرضه هاي ماه ژانويه و فوريه به چشم مي آمد.

    در بازار چين هم قيمت پي وي سي 10 دلار در هر تن طي هفته گذشته افزايش يافت، از اين رو محموله هاي پي وي سي با قيمت 1060 تا 1090 دلار در هر تن سي اف آر معامله شده است. در عمان هم محموله هاي پي وي سي 1078 دلار در هر تن سي اف آر شنيده شده است.

    در همين حال اتيلن هم در آسيا روندي پايدار را طي هفته گذشته طي کرد. از سوي ديگر منو اتيلن گلايکول در آسيا طي هفته گذشته براي ورود به چين با قيمت 1420 دلار در هر تن سي اف آر چين و در نيمه دوم ماه مارس شنيده شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;