تذکر جدی به شهرداری برای اجرای مصوبه جدید

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت:  دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته‌های هفتگانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که همزمان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه، مسئولیت دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظَهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند. لذا  شهرداری تهران می بایست فورا نسبت به اجرای دقیق مصوبه مدیریت تعارض منافع و دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی اقدام نموده و گزارش اجرا را برای شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
به گزارش تاسیسات نیوز، احمد صادقی در خصوص عدم اجرای صحیح ماده هفتم مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران گفت: ماده هفتم مصوبه شماره ۲۴۸۶ شورای اسلامی شهر مطرح میکند؛ دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته‌های هفتگانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه، تحت هر عنوان مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظَهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین وزیر راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۶ طی دستورالعمل اجرایی بند۵ ماده۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ با موضوع «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد» مقرر مینماید که دارندگان پروانه اشتغال به کار در هریکی از رشته های هفتگانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در شهرداری تهران (مطابق جدول پیوست دستورالعمل) تحت هر عنوان مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن که مسئولیت های پیش گفته را دارند، استفاده کنند.(این دستوالعمل پس از رفت و برگشتهایی در دیوان عدالت اداری، مورد تایید قرار گرفت و در حال حاضر لازم الاجراست).
عضو شورای شهر تهران خاطر نشان ساخت: طبق دو گزاره فوق، باید علاوه بر عناوین مذکور در تبصره یکم ماده هفتم مصوبه، سایر افراد مشمول مانند رئیس شهرسازی ناحیه، کارشناسان شهرسازی مناطق و نواحی و … نه تنها در سطح مناطق ۲۲گانه، که در سطح کشور اجازه استفاده از پروانه خود را نخواهند داشت.این در حالی است که در حال حاضر برخی از عناوین فوق، تنها در منطقه خود ممنوعیت استفاده از پروانه را دارند و در سایر مناطق فعالیت میکنند.
صادقی گفت: لذابه شهرداری تهران تذکر میدهم که فورا نسبت به اجرای دقیق مصوبه مدیریت تعارض منافع و دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی اقدام نموده و گزارش اجرا را برای شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;