تأکید مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمن وزارت راه و شهرسازی به بوشهر

به گزارش تأسیسات نیوز، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: نظام مهندسی ساختمان بوشهر در پروژه های نهضت ملی مسکن حضور جدی داشته باشد.
داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: انتظار داریم نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در پروژه های نهضت ملی مسکن حضور جدی داشته باشند تا به لحاظ نظارت فنی دغدغه ها رفع شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم در همایش نخستین رویداد ملی « صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان با رویکرد طراحی»، گفت: ارتقای صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی به پیش نیازهای حقوقی از بازار بین الملل متکی است و ما در این راه با سازمان نظام مهندسی همراه خواهیم بود.

داوود دانشگر اقدام بوشهر برای میزبانی این رویداد را قابل توجه دانست و ادامه داد: از برگزاری دوره ها در استان ها حمایت می کنیم و مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی امادگی همکاری در این خصوص را دارد.

وی ساماندهی مجریان ساختمانی و تعرفه آزمایشگاه ها را از اولویت های اداره متبوع خود دانست و اظهار کرد: انتظار داریم نظام مهندسی ساختمان استان در پروژه های نهضت ملی مسکن حضور جدی داشته باشند تا به لحاظ نظارت فنی دغدغه ها رفع شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;