بازده انرژی

 

 

 

 

 

KN3-10105

کالیفرنیا استانداردهای انرژی برای ساختمان های تجاری و خانه های جدید را سخت تر می کند.

کمیسیون انرژی کالیفرنیا استانداردهای بازده انرژی سخت تری برای خانه های جدید و مدل سازی شده و ساختمان های تجاری پذیرفته است. استانداردهای جدید که از اول ژانویه 2014 اجباری می شود، پنجره ها، عایق، روشنایی، سیستم های تهویه و ویژگی های دیگر برای کاهش مصرف انرژی را الزامی می کند. ساختمان های تجاری بر اساس استانداردهای موجود و به موجب الزامات ساختمان های غیرمسکونی طبق کمیسیون 30 درصد کارامدتر خواهند بود. پنجره های با عملکرد بهتر، سیستم های کنترل روشنایی پیشرفته، سقف های پانل خورشیدی و تکنولوژی های سقف سرد در میان ویژگی های لازم در این ساختمانهاست. به موجب استانداردها، تجهیزات فرایند کارامدتر در سوپرمارکت های جدید، مراکز داده های کامپیوتری، آشپزخانه های تجاری، آزمایشگاه ها و گاراژ های پارکینگ لازم است.

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;