الزامات و اولویت های اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اعلام شد

هشتمین جلسه ستاد اجرایی مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان اول اردیبهشت ماه به ریاست مهندس تقی زاده برگزار شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، هشتمین جلسه ستاد اجرایی مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان اول اردیبهشت ماه به ریاست مهندس تقی زاده و سایر اعضا ستاد به صورت مجازی و حضوری در محل ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.
«ارائه گزارشی از اخذ مشاور سیستم و مدیریت برای اجرای مبحث ۲۲ در سطح کشور و شرح وظایف شرکت»، «برنامه زمان بندی آغاز اجرای مبحث ۲۲»، «بحث و تبادل نظر در خصوص بررسی مشکلات مربوط به الزام یا عدم الزام نقشه های چون ساخت»، «نحوه پیشگیری از تخلفات مبحث ۲۲» و « ارائه گزارشی از کمیته ویرایش مبحث ۲۲»؛ پنج دستور کار جلسه بودند.
در این جلسه که با محوریت ارائه گزارش از سوی ستاد و بحث و تبادل نظر از سوی اعضا بود، در خصوص موارد متعدد بحث و نتیجه گیری شد.
مهرداد تقی زاده رییس ستاد اجرایی مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان، با ارائه ای از ریسک های اجرای مبحث ۲۲ تحت عنوان شکست طرح، گفت: همانگونه که با عدم اجرای مبحث ۲۲ ریسک های زیادی سرمایه جانی و مالی کشور را تهدید می کند، اجرای مبحث ۲۲ نیز بدون برنامه ریزی های متقن و پیاده سازی پیش نیازها در بستر یک برنامه یکپارچه می تواند ریسک های زیادی را متوجه جامعه تخصصی کند. این ریسک ها به شرح زیر است:
۱٫ تایید صوری بازرس با امضاء خلاف حتی بدون بازرسی
۲٫ تایید صوری مسئول نگهداری با امضاء خلاف
۳٫ تایید صوری شخص حقیقی و حقوقی تعمیراتی با امضاء خلاف و بدون اجرای تعمیرات لازم و کیفی
۴٫ انجام معامله ملک بدون گواهی سلامت و یا فروشی شدن گواهی سلامت بدون بازدید و …
۵٫ عدم رعایت ضوابط دقیق برای مدیریت نگهداری و سلیقه ای کار کردن
۶٫ عدم رعایت ضوابط دقیق برای آموزش مدیریت نگهداری به بازرس و مسئول نگهداری و سلیقه ای کار کردن
۷٫ فقدان قوانین دقیق برای برخورد با متخلفان برحسب تفکیک متخلف، نوع تخلف و ……
۸٫ انجام کار بازرسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آموزش ندیده یا دارای گواهی آموزشی فروشی !
۹٫ انجام کار بازدید نگهداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آموزش ندیده یا دارای گواهی آموزشی فروشی !
۱۰٫ مسابقه بین موسسات آموزشی برای آسان گرفتن  راحت مدرک دادن !
وی در ادامه با بیان کلیاتی از برنامه های انجام شده طی ماه های گذشته در ستاد اجرایی مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان در غالب کمیته ها اذعان کرد: اقدامات بسیار ارزشمندی در کمیته های ذیل ستاد (کمیته تخصصی، ویرایش مبحث ۲۲) در غالب کار تیمی انجام شده است که جای تقدیر دارد اما پیشبرد تمامی موارد در کنار هم می تواند منجر به موفقیت آمیز بودن اجرای مبحث ۲۲ در کشور شود.
مهندس تقی زاده در ادامه به بیان حداقل های لازم برای آغاز اجرای مبحث ۲۲ که ۶۰ درصد از کل پروژه را شامل می شود، پرداخت که شامل موارد زیر است:
*** فقط برای مجتمع های تجاری و بیمارستان ها و برخی برج ها:
A1: ویرایش مبحث ۲۲: تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی
A2: شیوه نامه و چک لیست های اولیه مبنی بر ویرایش موجود
A3: شیوه نامه و چک لیست های اولیه مبنی بر ویرایش جدید
A4: تدوین مشخصات شناسایی پیمانکاران نگهداشت و چگونگی احصا آنها
A5: شناسایی پیمانکاران نگهداشت و تعیین صلاحیت آنها و اعطا مجوز
A6:  تدوین آموزش های لازم و آموزشگاه های مجاز و شناسایی آنها و طی مراحل
A7: اجرای دوره های آموزشی برای کلیه داوطلبان توسط مراکز مجاز
  A8: تهیه جدول حق الزحمه های نگهداری پیمانکاران نگهداشت
A9: تهیه جدول حق الزحمه های بازرسی
A10: راه کار برای معضلاتی مثل الزام داشتن as built
وی اظهارداشت: بند A1,2,4 انجام شده و بند A6 در دست پیگیری است. با این وجود، برای مجتمع ها مابقی بندها باید اجرا شود.
مهندس تقی زاده ادامه داد: در مرحله بعد با فرض اجرای موارد ۱۰ گانه پایین می توان تماماً در کشور اجرای کرد که بند B1,4 نیز هم اکنون در دست اقدام است.
***برای اجباری کردن آن برای کل کشور :
B1: فرهنگ سازی اجرای مبحث ۲۲ در سطح رسانه ها
B2: توجیه مجلس و قوه قضاییه و هماهنگی لازم
B3: طراحی سامانه مبحث ۲۲ و عملیاتی کردن آنها
B4: آماده شدن پکیج بیمه تضمین کیفیت ساختمان
B5: اجرایی شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان
B6: شناسایی تخلفات احتمالی و راه کار بستن راه های تخلف
B7: آماده شدن ضوابط و دستورالعمل های ساختمان های آتی الاحداث
B8: تصویب و اجرای دستورالعمل های ساختمان های آتی الاحداث
B9: تهیه پکیج پشتیبانی اقتصادی از مردم
B10: اجرای پکیج پشتوانه اقتصادی از مردم
 رییس ستاد اجرایی مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان همچنین با اشاره به برنامه زمانی اجرای مبحث ۲۲ در کشور، اعلام کرد: در فاز نخست، آغاز اجرا برای ساختمان های اولویت اول، ۳ ماه پس از آغاز کار مشاور سیستم و مدیریت خواهد بود.
  وی اظهارداشت: براساس برنامه زمان بندی شده، ما پیش نویس قرارداد مشاور را تا ۸ اردیبهشت خواهیم داشت، ضمن اینکه اگر سریع امضا و پیش پرداخت تا ۱۵ اردیبهشت داده شود، در ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ اجرایی می شود ابتدا در یک استان و سپس توسعه می یابد تا پایان سال به کلیه استانها برسد.
مهندس تقی زاده اعلام کرد: فاز دوم، الزامی شدن اجرای مبحث ۲۲ در کلیه ساختمان ها و استان ها است که در خوشبینانه ترین حالت باید در اواخر سال ۱۴۰۲ انجام شده باشد.
در ادامه هشتمین جلسه ستاد اجرایی مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان ، اعضای ستاد به بیان دیدگاه های خود درباره نحوه اجرای این مبحث پرداختند.
همچنین مهندسی تقی زاده گفت: مقرر شده است برای تسریع در اجرای مبحث ۲۲ در کشور در این فرصت کوتاه دو کارشناس متخصص به تیم ستاد اجرای مبحث ۲۲ اضافه شوند، همجنین مقرر شده است برای طرح ریزی و موضوعات سیستم و مدیریت از شرکت های خصوصی بهره گرفته شود که این موضوع در ستاد در دست پیگیری است و مناقصه برگزار خواهد شد.
در ادامه جلسه مهندس علی نیا، پیشنهاد تسهیل مواردی که به قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی مربوط می شود، را ارایه کرد که مهندس تقی زاده در این خصوص اظهارداشت: با اخذ مجوزهای لازم می توان نسبت به ضرورت اجرای مبحث ۲۲ در کشور اقدام کرد..
همچنین در جلسه در خصوص الزام یا عدم الزام نقشه های چون ساخت برای اجرای مبحث ۲۲ در ساختمان های بهره برداری شده بحث شد. از آنجایی که پیش نیاز چک لیست های بازرسی و نگهداری ساختمان، وجود نقشه های چون ساخت است و این موضوع یک امر بدیهی برای بازدید و بازرسی ساختمان تلقی می شود اما چالش عدم وجود نقشه های چون ساخت برای ساختمان های قدیمی مطرح است که عملاً اینگونه ساختمان ها نمی تواند مورد بازدید و بازرسی های ادواری قرار بگیرد. از این رو، اعضا در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند و با توجه به اتمام زمان جلسه مقرر شد ستاد با همکاری اعضا بیشتر موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
در همین حال، نماینده مرکز پژوهش های مجلس در جلسه مطرح کرد: با توجه به اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان هم اکنون در دستور کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است، می توان ۳ کلیدواژه صریح برای تسریع در اجرای مبحث ۲۲ مطرح و موضوع را دنبال کرد.
در پایان کمیل صرامی مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان از نمایندگان استانی درخواست داشت تا نسبت به تولید محتوا و فرهنگ سازی برای اجرای مبحث ۲۲ در استان ها اقدام کنند.
سایر بندهای صورتجلسه در جلسه بعدی مطرح خواهد شد.
منبع نظام مهندسی کشور
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;