افزايش قيمت گاز در بازار اروپا و آسيا

 

 

قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار انگليس (NBP) طي دوره 28 ژانويه تا 4 فوريه 2013 به ميزان 29 سنت (2/8 درصد) افزايش يافته و از 37/10 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا 66/10 دلار در هر ميليون بي.تي.يو رسيده است.

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز، قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار انگليس (NBP) طي دوره 28 ژانويه تا 4 فوريه 2013 به ميزان 29 سنت (2/8 درصد) افزايش يافته و از 37/10 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا 66/10 دلار در هر ميليون بي.تي.يو رسيده است.

     همچنين قيمت تك محموله LNG در بازار شمال شرق آسيا طي دوره مذکور از يک روند افزايشي برخوردار بوده و با 40 سنت افزايش (1/2 درصد)، از 19 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا 40/19 دلار در هر ميليون بي.تي.يو افزايش يافته است.

    از سوي ديگر، قيمت هاي تک محموله گاز طبيعي در بازار آمريکا طي هفته منتهي به 13 فوريه به دليل کاهش مصرف گاز طبيعي آمريکا (عمدتا در بخش خانگي و تجاري) به ميزان 44/8 درصد و افزايش توليد گاز طبيعي معادل 63/0 درصد در هفته منتهي به 13 فوريه ( و به رغم كاهش سطح ذخاير زيرزميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا معادل 157 ميليارد فوت مكعب طي هفته منتهي به 8 فوريه)، از يک روند کاهشي برخوردار بود.

    بر اين اساس، قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار هنري هاب از يك روند کاهشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از 39/3 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 7 فوريه ، با 11 سنت (24/3 درصد) کاهش تا 28/3 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 13 فوريه کاهش يافت. قيمت تك محموله گازطبيعي در بازار شيكاگو نيز طي دوره مذکور از يك روند کاهشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از 50/3 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا 38/3 دلار در هر ميليون بي.تي.يو کاهش يافت. قيمت تک محموله گاز طبيعي در بازار نيويورک از يک روند کاهشي همراه با نوسان شديد برخوردار بوده و ابتدا از 97/7 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 7 فوريه با 53/12 دلار (2/157 درصد) افزايش تا 50/20 دلار در هر ميليون بي تي يو در تاريخ 8 فوريه افزايش يافت، ولي مجددا با 4/14 دلار(24/70 درصد) کاهش تا سطح 10/6 دلار در هر ميليون بي تي يو در تاريخ 13 فوريه 2013 کاهش يافت. قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس آمريكا ( آتي هاي ماه اول براي تحويل در ماه مارس) طي دوره 11 الي 15 فوريه از يك روند کاهشي همراه با نوسان برخوردار بوده و ابتدا از 279/3 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا 306/3 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 13 فوريه افزايش يافت، ولي مجددا تا سطح 153/3 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 15 فوريه کاهش يافت. از سوي ديگر، قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس لندن(ICE) براي تحويل در ماه مارس، از يك روند افزايشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از 2305/10 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 11 فوريه تا 2776/10 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 15 فوريه افزايش يافت. مصرف گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 13 فوريه نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 44/8 درصد کاهش يافته است كه در اين ميان مصرف بخش هاي نيروگاهي، صنعت و خانگي و تجاري به ترتيب با 39/3 درصد، 08/3 درصد و 73/12 درصد کاهش همراه بوده است. ميزان كل تقاضاي گاز طبيعي در مقايسه با هفته منتهي به 6 فوريه 31/8 درصد کاهش نشان مي دهد. طي دوره 6 الي 13 فوريه ميزان واردات گاز طبيعي آمريكا از طريق خط لوله از كانادا و واردات LNG به ترتيب به ميزان 96/2 درصد کاهش و 05/13 درصد افزايش يافته است. واردات گاز طبيعي از كانادا و واردات LNG در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل به ترتيب 22/13 درصد و 99/73 درصد کاهش نشان مي دهد. توليد بازاري گاز طبيعي آمريكا طي دوره مذكور در حدود 63/0 درصد افزايش داشته است كه در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل معادل 87/1 درصد بيشتر است. بر اساس گزارش موسسه بيكر، تعداد دكل هاي حفاري چرخشي گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 8 فوريه 425 دكل بوده است كه در مقايسه با هفته قبل از آن به ميزان 3 دكل کاهش نشان مي دهد.

    همچنين تعداد دكل هاي حفاري در بخش نفت (كه شامل توليد گازهاي همراه نفت نيز مي شود) طي دوره مذكور به ميزان 2 دكل کاهش يافته و در سطح 1330 دکل فعال قرار گرفته است. بر اساس برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي آمريكا ميزان ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 8 فوريه 2527 ميليارد فوت مكعب بود كه نسبت به هفته قبل از آن بيش از 157 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته است. اين ذخاير به ميزان 270 ميليارد فوت مكعب کمتر از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 8 فوريه بوده و به ميزان 348 ميليارد فوت مكعب (16 درصد) بيشتر از متوسط 5 سال گذشته (2012- 2008) است. ميزان متوسط ذخاير زير زميني گاز طبيعي آمريكا طي 5 سال گذشته 2179 ميليارد فوت مكعب بوده است. در منطقه شرق، ميزان ذخاير طي هفته منتهي به 8 فوريه نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 116 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته و در سطح 1187 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است و به ميزان 94 ميليارد فوت مكعب (8/6 درصد ) از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه بيشتر است. ذخاير در منطقه توليدي ( آلاباما، آركانزاس، كانزاس، لوئيزيانا و…. ) به ميزان 185 ميليارد فوت مكعب بالاتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه يعني 775 ميليارد فوت مكعب بوده و نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 33 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته و در سطح 960 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است. سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي منطقه توليد به ميزان 102 ميليارد فوت مكعب (6/9 درصد) از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 8 فوريه 2012 کمتر است. سطح ذخاير زير زميني گاز طبيعي منطقه غرب آمريكا طي هفته منتهي به 8 فوريه 2013 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 8 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته و در سطح 380 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است كه معادل 69 ميليارد فوت مكعب بالاتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه است. به طور كلي سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا كه معادل 2526 ميليارد فوت مكعب است، در محدوده تاريخي 5 سال گذشته قرار دارد.

نویسنده: غلامعلي رحيمي – مهديه علوي / كارشناسان بازار انرژي

پایان پیام/

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;