افزايش تقاضاي گاز در بازار آمريكا

قيمت گاز طبيعي در بازار آمريکا طي هفته گذشته (منتهي به 6 فوريه 2013) افزايش يافت.دليل اين رشد، افزايش ميزان مصرف گاز طبيعي آمريکا (عمدتا در بخش خانگي و تجاري که معادل 37/7 درصد بوده) و همچنين کاهش توليد گاز طبيعي اين کشور (28/0 درصد) و کاهش تعداد دكل هاي حفاري فعال در بخش گاز طبيعي بوده است ضمن اينکه كاهش سطح ذخاير زيرزميني عملياتي گاز طبيعي ايالات متحده که معادل 118 ميليارد فوت مكعب بوده است نيز از ديگر عوامل آن ذکر مي شود.

    بر اين اساس، قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار هنري هاب از 3/33 دلار با 8 سنت (4/2 درصد) افزايش تا 41/3 دلار افزايش يافت.

    قيمت تك محموله گازطبيعي در بازار شيكاگو نيز طي دوره مذکور از 50/3 دلار تا 52/3 دلار در هر ميليون بي.تي.يو افزايش يافت.

    از سوي ديگر، قيمت تک محموله گاز طبيعي در بازار نيويورک از 98/13 دلار با 24/2 دلار (02/16 درصد) كاهش به 74/11 دلار رسيد.

    قيمت آتي گاز طبيعي در بورس آمريكا (آتي ماه اول براي تحويل در ماه مارس 2013) ابتدا از 315/3 دلار تا 418/3 دلار در هر ميليون بي.تي.يو افزايش يافت ولي مجددا به 272/3 دلار افت کرد.

    قيمت آتي گاز طبيعي در بازار لندن(ICE) نيز که براي تحويل در ماه مارس 2013 معامله شد از 5102/10 دلار تا 4052/10 دلار كاهش يافت.

    مصرف گاز طبيعي آمريكا طي هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن 37/7 درصد افزايش يافته كه در اين ميان مصرف بخش هاي نيروگاهي، صنعت و خانگي و تجاري به ترتيب با 34/7 درصد، 53/1 درصد و 03/10 درصد افزايش همراه بوده است.

    كل تقاضاي گاز طبيعي 14/7 درصد افزايش نشان مي دهد ضمن اينکه ميزان واردات گاز طبيعي آمريكا از طريق خط لوله از كانادا 64/1 درصد و واردات LNG 29/38 درصد كاهش يافته است.

    واردات گاز طبيعي از كانادا 74/0 درصد و واردات LNG نيز 23/68 درصد کاهش نشان مي دهد.

    توليد بازاري گاز طبيعي آمريكا طي دوره مذكور در حدود 27/0 درصد کاهش داشته است كه در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل 59/0 درصد کمتر است.

    بر اساس گزارش موسسه بيكر، تعداد دكل هاي حفاري چرخشي گاز طبيعي آمريكا در حدود 428 دكل بوده كه در مقايسه با هفته قبل از آن به ميزان 6 دكل کاهش داشته است.

    از سوي ديگر، تعداد دكل هاي حفاري در بخش نفت (كه شامل توليد گازهاي همراه نفت نيز مي شود) 17 دكل افزايش يافته و در سطح 1332 دکل فعال قرار گرفته است.

    بر اساس برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي آمريكا ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا 2684 ميليارد فوت مكعب بود كه نسبت به هفته قبل از آن 118 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته است. اين ذخاير 226 ميليارد فوت مكعب کمتر از ميزان مشابه سال قبل (يکم فوريه 2012) بوده و 351 ميليارد فوت مكعب (15 درصد) نيز بيشتر از متوسط 5 سال گذشته (2012- 2008) است.

    متوسط ذخاير زير زميني گاز طبيعي آمريكا طي 5 سال گذشته 2333 ميليارد فوت مكعب بوده است.

    در منطقه شرق، ذخاير نسبت به هفته قبل از آن 88 ميليارد فوت مكعب كاهش يافت و در سطح 1303 ميليارد فوت مكعب قرار گرفت که اين رقم 118 ميليارد فوت مكعب (10 درصد) از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه بيشتر است.

    ذخاير در منطقه توليدي (آلاباما، آركانزاس، كانزاس، لوئيزيانا و….) 174 ميليارد فوت مكعب بالاتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه يعني 819 ميليارد فوت مكعب بوده است. اين رقم نسبت به هفته قبل از آن 20 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته و 993 ميليارد فوت مكعب گزارش شده است.

    سطح ذخاير زيرزميني عملياتي گاز طبيعي منطقه توليد 98 ميليارد فوت مكعب (9 درصد) از ميزان مشابه سال قبل (تاريخ يكم فوريه 2012) کمتر است.

    سطح ذخاير زيرزميني گاز طبيعي منطقه غرب آمريكا نسبت به هفته قبل از آن 10ميليارد فوت مكعب كاهش يافت و در سطح 388 ميليارد فوت مكعب قرار گرفت كه اين مقدار، 59 ميليارد فوت مكعب بالاتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه است.

    به طور كلي سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا كه 2684 ميليارد فوت مكعب است، در محدوده تاريخي 5 سال گذشته قرار دارد.

   

    * كارشناسان بازار انرژي

    منبع: سايت موسسه مطالعات بين المللي انرژي ( www.iies.org )

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;