اعتراض مهندسان به بخشنامه غیرقانونی طراحی گاز برای مجریان تجربی

تاسیسات نیوز: جمعی از مجریان رسمی و قانونی طراحی گاز در اعتراض به بخشنامه غیرقانونی طراحی گاز برای مجریان تجربی، خواستار حضور اعضای نظارت گاز در وزارت راه و شهرسازی جهت بررسی این امر شدند.
بر اساس این گزارش؛ این گروه ضمن اشاره به اینکه؛ مطالبه گری در این خصوص  را  حق طبیعی ناظران محترم گاز می دانند، تاکید کردند؛ بخشنامه غیرقانونی صلاحیت طراحی گاز به مجریان تجربی و بدون پروانه اشتغال به کار مهندسی، به معنای مهر تاییدی بر تهدید امنیت جانی و مالی مردمی است که با اطمینان به تدوین قوانین و مصوبات، کار را به کارشناس و اهل فن می سپارند، اما متاسفانه در سایه غفلت به این امور افرادی متولی انجام کار و تامین امنیت در ساخت و سازها می شوند که در نهایت به خلق فاجعه منتهی می شود.
لذا به منظور جلوگیری از فاجعه مذکور؛ روز سه شنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در محل وزارتخانه حاضر شده تا ضمن گفت و گو با آقای عباسی( معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)  از مخاطرات جانی و مالی هموطنان پیش از وقوع جلوگیری کنیم.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;