اطلاعيه مهم در مورد چگونگي پرداخت حق الزحمه نظارت

0

 

 

 

 

 

 

KN1-10109

 

اطلاعيه مهم

«مورد توجه مهندسان ناظر ساختماني»

 

بدينوسيله به اطلاع کليه مهندسان محترم عضو سازمان که مسئوليت نظارت ساخت و سازهاي شهري را بعهده ميگيرند ميرساند که دريافت اولين قسط حق الزحمه مربوطه از طريق سازمان، منوط به صدور پروانه ساختماني و حضور مجري ذيصلاح در پروژه مربوطه بوده و به هنگام درخواست دريافت قسط مذکور ميبايست گزارش وضعيت همجواريها و تحکيم و پايدارسازي آن و نيز تصوير قرارداد فيمابين کارفرما و مجري ذيصلاح پروژه را به سازمان ارائه نمايند.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;