ابلاغ ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه» که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده است ، به سازمان های نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، طی نامه ای از سوی  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به پیوست نامه وزیر راه و شهرسازی، ویرایش پنجم  مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه ) جهت اجرا ابلاغ گردید و زمان انقضای ویرایش سال ۱۳۹۲  این مبحث شش ماه بعد از تاریخ  ابلاغیه  می باشد، بدیهی است تا آن زمان استفاده از هرکدام از این دو ویرایش مجاز است.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;